NOWA DROGA W POWIECIE NOWOSĄDECKIM
2010-01-18
W powiecie nowosądeckim powstanie nowa droga, która połączy drogę wojewódzką nr 969 z obwodnicą Starego i Nowego Sącza. Stanisław Kracik, wojewoda małopolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, która usprawni ruch w tym powiecie.

Nowa trasa zostanie wybudowana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969 w miejscowości Gołkowice i włączona zostanie w drogę powiatową nr K 1544 w miejscowości Brzezna. Droga będzie miała 6,5 km długości, dwa pasy ruchu oraz jednostronny chodnik.

Obecnie w tym miejscu istnieje tylko wąska droga powiatowa nr K 1544 biegnąca przez miejscowości Stadła, Naszacowice, Podegrodzie i Brzezna, po której z trudem poruszają się samochody ciężarowe. Droga ta jest niebezpieczna dla pieszych, gdyż wzdłuż niej nie ma chodników.

Dzięki nowej drodze kierowcy będą omijać centrum tych miejscowości, a ruch pojazdów zostanie przeniesiony na tereny niezabudowane.
Łatwiej i szybciej będzie można również poruszać się w kierunku Piwnicznej, Szczawnicy, Nowego Targu i Zakopanego.

W ramach inwestycji powstaną dwa ronda: łączące drogę wojewódzką nr 969 z drogą powiatową nr K 1544 oraz drogę wojewódzką nr 969 z obwodnicą Starego i Nowego Sącza. Wybudowane zostaną trzy nowe mosty na potokach: Jastrzębik, Słomka i Gostwiczanka. Przewidziano także budowę trzech zatok autobusowych, chodnika oraz oświetlenia ulicznego. Zabezpieczone zostaną skarpy oraz dna potoków.

Koszt planowanej inwestycji wyniesie ok. 51 mln zł., natomiast zakończenie robót przewidziano na październik 2011 r. Inwestorem budowy jest Zarząd Dróg Wojewódzkich
droga
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj