OŚMIU KANDYDATÓW NA KURATORA
2010-01-15
W poniedziałek, 11 stycznia zebrała się komisja konkursowa, której zadaniem jest wyłonienie nowego Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Komisja oceniła oferty pod względem formalnym. Spośród 12 nadesłanych zgłoszeń 8 było prawidłowych, trzy nie spełniły wymogów formalnych, natomiast jedno wymaga dodatkowej opinii prawnej.
O objęcie stanowiska kuratora starają się:
Agata Król-Mirek, Tomasz Malicki, Leszek Morąg, Grzegorz Pacut, Aleksander Palczewski, Ewa Piaseczna-Donhoeffner, Grażyna Strączek, Andrzej Wirtel.
W przypadku jednej z ofert przygotowana będzie dodatkowa opinia prawna, na podstawie której komisja zadecyduje o dopuszczeniu do konkursu. Ta decyzja zapadnie podczas następnego posiedzenia komisji, które zaplanowano na koniec stycznia. W tym dniu odbędzie się również przesłuchanie kandydatów.

W komisji zasiadają: Małgorzata Bywanis-Jodlińska (dyrektor generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego), Beata Kondel (zastępca dyrektora Biura Wojewody), Artur Słowik (zastępca dyrektora Wydziału Prawnego i nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego), Anna Dakowicz-Nawrocka (Ministerstwo Edukacji Narodowej), Anna Chrościcka (MEN), Jacek Krawczyk (MEN), Teresa Starmach i Andrzej Sasuła (Sejmik Województwa Małopolskiego), Witold Sochacki (przedstawiciel Forum Związków Zawodowych), Andrzej Ujejski (przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego), Agata Łyko (przedstawiciel NSZZ „Solidarność”).

8 grudnia Artur Dzigański odwołany został z funkcji Małopolskiego Kuratora Oświaty na wniosek Stanisława Kracika, Wojewody Małopolskiego. Jego obowiązki powierzone zostały wicekurator Agacie Szucie.
kuratorium kurator oświaty szkoła edukacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj