POMOC DLA BEZDOMNYCH
2010-02-10
Stanisław Kracik, wojewoda małopolski zwrócił się do samorządów z prośbą, aby w okresie zimowym zwróciły szczególną uwagę na osoby bezdomne. W Małopolsce przygotowanych jest 1400 miejsc w noclegowniach i schroniskach. Kuchnie i jadłodajnie zapewniają 6300 gorących posiłków każdego dnia.

Wojewoda małopolski zwrócił się do samorządów z prośbą, żeby w okresie zimowym podjęły wszelkie możliwe działania, aby chronić osoby bezdomne przed skutkami niskich temperatur. Wojewoda poprosił także o informowanie wszelkimi możliwymi środkami osób potrzebujących o istniejących na terenie gmin schronisk, noclegowni, ogrzewalni oraz jadłodajni wydających bezpłatnie gorące posiłki.

W Małopolsce działa 15 noclegowni (506 miejsc) oraz 26 schronisk (913 miejsc). Wiele z nich oferuje również pomoc psychologiczną oraz prawną. Osoby bezdomne i ubogie mogą otrzymać gorący posiłek w 47 jadłodajniach każdego dnia.
W Małopolsce działa również 10 łaźni oraz 16 punktów medycznych dla osób ubogich i bezdomnych. W niektórych z nich można otrzymać bezpłatne leki.
Ponadto osoby potrzebujące w czasie zimy uzyskają wsparcie w powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej oraz ośrodkach interwencji kryzysowej.
Bezdomni, którzy potrzebują pomocy, powinni zgłaszać się do miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej. Mieszkańcy Małopolski, którzy zauważą osoby potrzebujące powinni poinformować Straż Miejską lub policję, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Szczegółowy wykaz miejsc, w których bezdomni i ubodzy mogą uzyskać pomoc znajduje się poniżej:

Noclegownie i schroniska

Kuchnie, łaźnie i punkty medyczne

Zima_Planty_Śnieg
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj