DOSTALIŚMY PONAD 87 MILIONÓW
2010-01-06
Stanisław Kracik, wojewoda małopolski otrzymał z budżetu państwa dodatkowe 13,2 mln. złotych. W sumie, pod koniec 2009 r. do Małopolski dotarło ponad 87,8 mln. złotych. Dzięki tym pieniądzom udało się wypłacić wszystkie zaległe świadczenia, a także m.in. uregulować należności za ulgi komunikacyjne czy renty zdrowotne.

Wojewoda przekazał samorządowi województwa dodatkowe 4,8 mln. złotych na wypłatę należności dla 141 przewoźników za bezpłatne i ulgowe przejazdy publicznymi środkami transportu.

105 gminom wojewoda przekazał 4,8 mln. złotych z Funduszu Pracy. Pieniądze te przeznaczone zostaną na refundację kosztów zatrudnienia 548 młodych pracowników przyuczających się do zawodu.

Małopolska otrzymała również 3,6 mln. złotych na wypłatę rent zdrowotnych i innych odszkodowań.
Poza tym, wojewoda dostał z budżetu państwa kolejną transzę (4 mln. zł) na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Przypomnijmy, że w połowie grudnia zeszłego roku Stanisław Kracik otrzymał ponad 70,6 milionów złotych, a pod koniec listopada 2009 roku 4 mln zł. Pieniądze te przeznaczone zostały na wypłatę zaległych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych.

W sumie pod koniec 2009 r. Małopolska dostała z budżetu państwa 87,8 mln. złotych. Dzięki temu uregulowane zostaną wszystkie zobowiązania budżetu państwa wobec mieszkańców, samorządów i innych instytucji.

Pod koniec listopada 2009 roku wojewoda zablokował i przekazał do dyspozycji ministra finansów 69 milionów złotych, które nie zostały wykorzystane, głównie przez samorządy. Dzięki temu, że wojewoda szybko przekazał tę kwotę do budżetu państwa, pieniądze nie przepadły, a do Małopolski trafiło 87,8 mln.
muw małopolski urząd wojewódzki
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj