PRZEMOC W RODZINIE - NOWY PROGRAM
2010-01-10
Po raz pierwszy małopolskie gminy będą mogły otrzymać dofinansowanie z budżetu państwa na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Stanisław Kracik, wojewoda małopolski, przekazanie pieniędzy uzależnia jednak od opracowania przez gminy kompleksowego programu ochrony ofiar przemocy. Przekazanie pieniędzy przez wojewodę na budowanie systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie to nowatorski pomysł na skalę kraju.

Wojewoda planuje przekazanie gminom w tym roku ponad 3,9 mln. złotych. - Najpierw jednak gmina musi przygotować własny program, dostosowany do lokalnych potrzeb i warunków - podkreśla Stanisław Kracik. Gminy mogą liczyć na dofinansowanie swoich programów w 50 procentach. Drugą połowę muszą sfinansować samodzielnie. Pieniądze przeznaczone będą na działania prowadzone przez ośrodki pomocy społecznej. Wojewoda będzie te działania nadzorował.

Każda gmina, która chce starać się o dofinansowanie, musi w pierwszej kolejności opracować program ochrony ofiar przemocy. Program powinien uwzględniać lokalne warunki i potrzeby. W pierwszym etapie musi zostać zorganizowana akcja informacyjna, w tym spotkania z mieszkańcami. Na przedstawienie programu samorządy mają czas do końca marca 2010 r., a na przeprowadzenie akcji informacyjnej i złożenie pierwszego sprawozdania - do końca czerwca 2010 r. Na tej podstawie przekazywana będzie pierwsza transza dofinansowania.

W kolejnych etapach gminy powinny utworzyć punkty wsparcia i informacji dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. W takich punktach mieszkańcy będą mogli uzyskać m.in. poradę prawną, a także pomoc specjalistów, np. psychologów. Punkty będą przeznaczone nie tylko dla ofiar przemocy, ale również dla jej sprawców, którzy np. chcą podjąć terapię. Punkty, wg wskazań wojewody, powinny funkcjonować 2-3 razy w tygodniu przez minimum 2 godziny dziennie. Samorządy muszą także zorganizować zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w którym współpracować będą m.in. pracownicy socjalni, policjanci oraz członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Po analizie działań przeprowadzonych przez gminę, po trzecim kwartale 2010 r. przekazywana będzie druga transza.

Gminne programy będą bazą dla stworzenia kompleksowego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na ten rok wojewoda zarezerwował ponad 3,9 mln. złotych, które mogą zostać wykorzystane przez małopolskie gminy.
policja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj