STUDENCI-PAMIĘTAJCIE O LEGALIZACJI POBYTU
2010-01-02
Każdego roku do Małopolski przyjeżdża prawie tysiąc studentów z zagranicy, spoza Unii Europejskiej. Niestety, część z nich nie dopełnia niezbędnych formalności związanych z legalizacją pobytu w Polsce. Małopolski Urząd Wojewódzki rozpoczyna kampanię informacyjną na ten temat na małopolskich uczelniach.

Stanisław Kracik, wojewoda małopolski zwrócił się do rektorów małopolskich uczelni z prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu wśród studentów informacji przygotowanych przez Małopolski Urząd Wojewódzki. Poprosił też uczelniane administracje o przypominanie zagranicznym studentom o konieczności legalizacji pobytu w Polsce. Uczelnie otrzymały krótkie poradniki dla studentów, ulotki ze szczegółowymi informacjami o niezbędnych formalnościach oraz zgodny z rozporządzeniem ministra wzór zaświadczenia, jakie studenci powinni otrzymać z uczelni.

Każdego roku nawet kilkunastu obcokrajowców, którzy studiują w Małopolsce, ma problemy z formalnościami dotyczącymi legalizacji pobytu. Najczęściej nie dotrzymują określonego w przepisach terminu złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt i w związku z tym nie otrzymują zezwolenia. Kłopoty mają również ci studenci, którzy nie zdali wszystkich egzaminów w sesji - bez wpisu warunkowego nie mogą zalegalizować pobytu.

Brak legalizacji pobytu może mieć dla studentów bardzo poważne konsekwencje.
Straż Graniczna traktuje ich wtedy jako osoby przebywające na terenie Polski nielegalnie i może wydać decyzję o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Polski, bądź też wystąpić do wojewody z wnioskiem o wydanie decyzji o wydaleniu z Polski. Do Polski na studia spoza Unii Europejskiej przyjeżdżają m.in. obywatele: Białorusi (227 wydanych zezwoleń w 2009 r.), Ukrainy (148 zezwoleń), Chin (134), Kazachstanu (46), Albanii (35), Rosji (31), Kamerunu (31).


PORADNIK DLA STUDENTÓW-OBCOKRAJOWCÓW
STUDENCIE!!! PAMIĘTAJ O LEGALIZACJI POBYTU W POLSCE


- każdy obcokrajowiec, który chce studiować w Polsce, musi zalegalizować swój pobyt (obywatele Unii Europejskiej i Szwajcarii tylko rejestrują pobyt),
- cudzoziemcy spoza Unii muszą posiadać wizę krajową lub „zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony”. Studenci takie zezwolenie otrzymują na rok,
- wniosek o wydanie zezwolenia powinno się złożyć co najmniej 45 dni przed upływem ważności wizy wjazdowej lub poprzedniego zezwolenia,
- wydanie zezwolenia odbywa się w trybie postępowania administracyjnego, które jest długotrwałe. Wojewoda musi uzyskać opinie m.in. policji, Straży Granicznej oraz innych służb,
- student, który nie zaliczy roku studiów i nie uzyska warunkowego wpisu na następny rok lub semestr, nie otrzyma kolejnego zezwolenia,
- student musi udowodnić, że posiada pieniądze na utrzymanie w Polsce - minimum 800 złotych na miesiąc (może to być stypendium), musi też mieć bilet powrotny lub pieniądze na pokrycie kosztów podróży powrotnej,
- konieczne jest też posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce,
- student musi też udowodnić, że ma gdzie mieszkać (umowa najmu mieszkania lub akademik),
- jeżeli student nie złożył wniosku o zezwolenie na pobyt we właściwym terminie, a jego wiza lub dotychczasowe zezwolenie się kończy, musi wyjechać z Polski i na zezwolenie oczekiwać zagranicą. Jeśli tego nie zrobi i będzie w Polsce nielegalnie, nie otrzyma zezwolenia.

Każdy obcokrajowiec, który przyjeżdża na studia do Małopolski, może skontaktować się z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim, gdzie uzyska szczegółowe informacje na temat formalności, których powinien dopełnić.


Informacje dla cudzoziemców - kliknij


Information for foreigners - enter
Uniwersytet Jagielloński
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj