UCHWAŁY RÓWNIEŻ ELEKTRONICZNIE
2010-01-04
Od 1 stycznia 2010 roku wszystkie uchwały rad gmin, powiatów, sejmiku województwa i inne akty prawne, które są umieszczane w Dziennikach Urzędowych Województwa Małopolskiego samorządy będą musiały przesyłać również elektronicznie, w specjalnym formacie, opatrzone podpisem elektronicznym.

Nowe przepisy wymagają, aby dzienniki urzędowe dostępne były w formie elektronicznej i zobowiązują samorządy do przesyłania dokumentów również w tej formie.

Do tej pory samorządy przesyłały do urzędu dokumenty w formie papierowej i dodatkowo elektronicznie, w różnych formatach.

Teraz wszystkie akty prawne, które powinny znaleźć się w dziennikach urzędowych, czyli przede wszystkim akty prawa miejscowego (głównie uchwały) rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa muszą być przesyłane w ściśle określonym formacie - XML. Jeżeli nie zostaną przesłane w ten sposób, nie będą mogły zostać zamieszczone w dziennikach urzędowych, co oznacza, że - w przypadku, gdy ich wejście w życie zależy od publikacji w dzienniku - nie będą obowiązywać.

Małopolski Urząd Wojewódzki informował już samorządy o tej zmianie, a także organizował dla nich szkolenia. Dzienniki urzędowe są już dostępne w formie elektronicznej na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zmiana ta będzie obowiązywać w całej Polsce i wynika z nowelizacji ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
komputer laptop informatyk cyfrowy elektroniczny
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj