NA ODBUDOWĘ PO POWODZI
2009-12-10
126 małopolskich gmin, 14 powiatów oraz samorząd województwa małopolskiego może się w przyszłym roku starać o dofinansowanie odbudowy dróg i mostów zniszczonych po powodziach i gwałtownych ulewach. Stanisław Kracik, wojewoda małopolski opracował listę rankingową samorządów, które mogą starać się o pieniądze z przyszłorocznego budżetu państwa.

Małopolskie samorządy chciałyby otrzymać w roku 2010 w sumie ponad 212 mln 626 tys. złotych na odbudowę zniszczeń spowodowanych przez klęski żywiołowe w latach 2004-2009. 126 gmin obliczyło swoje potrzeby na kwotę ponad 154 mln 881 tys. złotych, 14 powiatów - na kwotę prawie 57 mln złotych, a samorząd województwa małopolskiego (Zarząd Dróg Wojewódzkich) - na ponad 794 tys. złotych.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, na liście znalazły się gminy i powiaty, w których w roku wystąpienia klęski żywiołowej straty w infrastrukturze wyniosły co najmniej 5 proc. w stosunku do dochodów własnych.
Na podstawie listy rankingowej przygotowany został również wykaz najważniejszych remontów dróg, mostów, przepustów itp., które samorządy sa w stanie przeprowadzić w przyszłym roku i mają na to wystarczający wkład własny.
Wśród najważniejszych zadań na przyszły rok można wymienić: odbudowę zbiornika Poręby-Narożniki, odbudowę mostów na rzece Dębie w Radgoszczy, kompleksową ochronę przeciwpowodziową Witowa, odbudowę mostu w Kamionnej.

Lista rankingowa będzie stanowiła podstawę do podziału pięniedzy z budżetu państwa. Podział pieniędzy poprzedzi analiza obydwu list - rankingowej oraz listy zadań priorytetowych.


Lista rankingowa i lista zadań priorytetowych


Przypomnijmy: w samym roku 2009 w Małopolsce straty spowodowane opadami i lokalnymi powodziami obliczono na 423,2 mln złotych.

Zniszczonych zostało:

W infrastrukturze gminnej m.in.:
- 1 784,801 km dróg,
- 720 przepustów,
- 272 mosty i kładki,
- 54,848 km sieci wodno-kanalizacyjnej oraz 41 obiekty wodno – kanalizacyjne,
- 39 budynków użyteczności publicznej,

w infrastrukturze powiatowej m.in.:
- 450,152 km dróg,
- 76 przepustów,
- 26 mostów i kładek,

w infrastrukturze województwa m.in.:
- 35,482 km dróg,
- 12 przepustów, 4 mosty i kładki,
oraz 312,762 km koryt cieków wodnych.

Największe straty poniosły gminy:
Radgoszcz - 13,285 mln zł,
Tarnów - 11,427 mln zł,
Dobczyce - 8,734 mln zł,
Dąbrowa Tarnowska - 7,288 mln zł,
Szczucin - 7,253 mln zł,

oraz powiaty:
dąbrowski - 31,016 mln zł,
nowotarski - 26,620 mln zł,
tarnowski - 21,590 mln zł.

W ubiegłym roku Małopolska otrzymała z rezerwy celowej budżetu państwa prawie 160 mln zlotych na usuwanie skutków klęsk zywiolowych. Oprócz tego dostaliśmy ponad 48 mln zł. z projektu „Osłona przeciwosuwiskowa”.
powódź zakopane
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj