EDUKACJA DZIECI ROMSKICH
2009-12-01
Edukacji dzieci romskich poświęcona była konferencja zorganizowana przez Małopolski Urząd Wojewódzki, Willę Decjusza oraz Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

Podczas konferencji zaprezentowana została m.in. nowatorska metoda nauki czytania, która może zostać wykorzystana w edukacji dzieci romskich, a także przedstawiona została działalność przedszkola dla dzieci romskich w Czarnej Górze, które jest jedną z lepszych placówek tego typu w Małopolsce.

- Jednym z najważniejszych sposobów na integrację społeczną Romów i na poprawę ich sytuacji życiowej jest edukacja. Integracyjny system edukacji dla dzieci romskich należy wdrożyć jak najwcześniej, już na etapie przedszkola i pierwszych klas szkoły podstawowej, aby nie dopuścić do powstania zaległości. Największy nacisk należy położyć na naukę języka polskiego, ponieważ bardzo często dzieci romskie w domu nie mówią po polsku. Przyczyną ich problemów w szkole jest więc często nieznajomość języka polskiego - podkreśla Elżbieta Mirga-Wójtowicz, pełnomocnik wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych.

W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, lokalnych samorządów, stowarzyszeń romskich, a także nauczyciele i asystenci romscy oraz dyrektorzy szkół, w których są romscy uczniowie.

Uczestnicy konferencji doszli do wspólnego wniosku, że niezbędne jest zorganizowanie cyklicznych specjalistycznych spotkań i szkoleń dla asystentów romskich i nauczycieli wspomagających edukację dzieci romskich. Celem takich spotkań byłaby pomoc merytoryczna i psychologiczna dla osób pracujących w tych zawodach.

- Wszyscy zgodzili się również, że działania na rzecz Romów powinny być budowane realizowane i oceniane przy aktywnym udziale samych zainteresowanych - mówi Elżbieta Mirga-Wójtowicz. - Nic o Romach bez Romów.

Konferencja „Edukacja wczesnoszkolna i szkolna dzieci romskich w Polsce - praktyczna perspektywa” odbyła się 20 listopada w Willi Decjusza w Krakowie. W trakcie konferencji prezentowane były zdjęcia zrobione przez romskie dzieci w ramach projektu stowarzyszenia Harangos „Romski pstryk” oraz wystawa prac Małgorzaty Mirgi-Tas, artystki romskiej.
romowie villa decjusza konferencja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj