WOJEWODA ODZNACZYŁ HONOROWYCH KRWIODAWCÓW
2009-11-20
Polski Czerwony Krzyż istnieje w Krakowie już 90 lat. Z tej okazji Stanisław Kracik, wojewoda małopolski wręczył honorowym dawcom krwi oraz wolontariuszom PCK odznaczenia państwowe.

Jubileusz 90-lecia PCK w Krakowie oraz spotkanie Ruchu Honorowego Krwiodawstwa było okazją do przypomnienia zasług wolontariuszy. Uroczystość odbyła się w sobotę (21 listopada) o godz. 11.00 w auli Elektrociepłowni KRAKÓW S.A. przy ulicy Ciepłowniczej 1.

W spotkaniu obok honorowych dawców krwi z Małopolski, udział wzięli przedstawiciele Zarządu Okręgowego Węgierskiego Czerwonego Krzyża w Budapeszcie oraz Zarządu Miejskiego Chorwackiego Czerwonego Krzyża w Rijece.

Ruch Honorowego Krwiodawstwa istnieje w Polsce ponad 50 lat i działa w ramach PCK. W Małopolsce zrzesza ponad 40 tys. członków i wolontariuszy, którzy oddają corocznie 80 tys. jednostek krwi, czyli prawie 36 tys. litrów.

Za początek międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca uznaje się konferencję genewską, która odbyła się w październiku 1863 r. Uczestnicy konferencji przyjęli wówczas założenia dotyczące roli poszczególnych krajów, a także znaku organizacji: czerwony krzyż na białym tle. W 1876 roku powstał islamski odpowiednik Czerwonego Krzyża, którego symbolem stał się czerwony półksiężyc. Inicjatorem oraz pomysłodawcą ruchu był Szwajcar Henri Dunant.
Polski Czerwony Krzyż rozpoczął swoją działalność w 1919 roku. Wtedy też został oficjalnie uznany i przyjęty do Ligi Towarzystw Czerwonego Krzyża. Pierwszym prezesem został książę Paweł Sapieha.

PCK skupia ponad 200 tysięcy wolontariuszy i jest najstarszą organizacją humanitarną w Polsce. Pracownicy
i wolontariusze biorą udział w misjach zagranicznych, organizują akcje promujące ideę krwiodawstwa a także prowadzą działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzą zbiórki odzieży dla osób biednych i bezdomnych.
Polski Czerwony Krzyż PCK
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj