RAZEM BEZPIECZNIEJ
2009-11-24
Ruszyła kolejna edycja rządowego programu „Razem bezpiecznej”, którego celem jest m.in. zapobieganie przestępczości i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Do 10 grudnia samorządy i organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoje projekty do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rząd na realizację programu w całym kraju przeznaczył 3 miliony złotych. Dotacje przyznawane są w drodze konkursu. Samorządy i organizacje pozarządowe przesyłają swoje projekty do wojewody. Zespół przez niego powołany wybiera spośród nich siedem najciekawszych i przekazuje je do oceny przez zespół międzyresortowy.

W poprzednich latach w ramach programu „Razem bezpieczniej” dofinansowanie otrzymały takie projekty jak np. „Akademia Misia Ratownika” czy miasteczko komunikacyjne w Rabie Wyżnej, gdzie dzieci uczą się zasad ruchu drogowego.
Wnioski o dofinansowanie należy składać w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków) wyłącznie w formie pisemnej do 10 grudnia (decyduje data otrzymania wniosku).

Projekty mogą dotyczyć następujących dziedzin:
- bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania,
- przemoc w rodzinie,
- bezpieczeństwo w szkole,
- bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej,
- bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
- bezpieczeństwo w działalności gospodarczej,
- ochrona dziedzictwa narodowego.

Szczegółowe informacje na temat programu „Razem bezpieczniej” są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Informacje dotyczące wniosków można uzyskać także w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie pod numerem telefonu 012 – 392-14-82. Wzór wniosku można znaleźć tutaj
Program Razem bezpieczniej_logo
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj