„SCHETYNÓWKI” 2010 - DOTACJE ROZDZIELONE
2009-11-13
15 projektów przebudowy dróg powiatowych i 25 projektów dróg gminnych może liczyć na dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Komisja powołana przez wojewodę przygotowała listę rankingową.

Lista ta zostanie przekazana do ministra spraw wewnętrznych i administracji, który do 28 listopada ma czas na jej zatwierdzenie. Po zatwierdzeniu list rankingowych będą mogły rozpocząć się procedury przetargowe. Umowy z wykonawcami powinny być zawarte do 31 marca przyszłego roku. Inwestycje powinny być zakończone do 30 listopada 2010 roku, a rozliczone - do końca przyszłego roku.

Nasze województwo otrzyma w sumie 71,5 mln złotych dotacji na remonty i budowę dróg lokalnych. To o ponad 9 milionów więcej niż w roku ubiegłym. Połowa dotacji przeznaczona będzie na drogi powiatowe a połowa - na gminne. Najwyższą kwotę dofinansowania otrzymało województwo mazowieckie – ponad 92 mln zł. Małopolska z kwotą 71,5 mln zł. znalazła się na czwartym miejscu.

Małopolskie samorządy złożyły 150 wniosków na łączną kwotę ponad 177,8 mln złotych. 22 powiaty złożyły 36 wniosków na kwotę 76,2 mln złotych, a gminy - 114 wniosków na ponad 101,5 mln złotych. Gminy mogły składać po jednym wniosku, a powiaty - po dwa wnioski. Dwa wnioski mogły również składać miasta na prawach powiatu. Wstępna lista rankingowa została ogłoszona 27 października. Po jej ogłoszeniu samorządy miały czas na zgłaszanie zastrzeżeń do oceny przeprowadzonej przez komisję. Do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęły 42 zastrzeżenia od samorządów. 15 zastrzeżeń dotyczyło wniosków powiatowych, 27 - wniosków złożonych przez gminy. Zastrzeżenia dotyczyły głównie kwestii łączności z drogami wyższej kategorii, poprawy parametrów technicznych dróg oraz budowy urządzeń poprawiających bezpieczeństwo, np. zatok autobusowych czy przejść dla pieszych. Komisja uwzględniła 12 zastrzeżeń zgłoszonych przez gminy oraz 5 - zgłoszonych przez powiaty. W efekcie jednak tylko jedna gmina i jeden powiat zyskały na tyle dużo punktów, żeby otrzymać dofinansowanie, na które początkowo nie miały szans.

- Wnioski samorządów były w tym roku bardzo dobrze przygotowane - mówi Stanisław Kracik, wojewoda małopolski. - O wiele lepiej, niż w roku ubiegłym. Dlatego też punktacja przyznawana przez komisję była o wiele wyższa. Wojewoda podkreśla też, że sposób oceny wniosków jest przejrzysty. W komisji zasiadają nie tylko przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ale również Urzędu Marszałkowskiego, policji oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Kryteria oceny były racjonalne - mówi Stanisław Kracik. - Ocenialiśmy m.in., czy po przebudowie zwiększy się bezpieczeństwo na drodze lub czy lepsze będzie połączenie z siecią dróg powiatowych bądź wojewódzkich. System punktacji był bardzo jasny, dzięki temu wiadomo, że nie będą to dotacje na „drogę do radnego”.

Na dofinansowanie liczyć może 15 projektów przygotowanych przez powiaty, z tym, że jeden z powiatów nie otrzyma pełnej kwoty dotacji, lecz 44,7 proc. kwoty, o jaką wnioskował.

Pieniądze na przebudowę dróg dostanie też 25 gmin, ale trzy z nich otrzymają 60,04 proc. wnioskowanej dotacji.

Dzięki dotacjom w Małopolsce w przyszłym roku powstanie ponad 101 km dróg powiatowych i ponad 73,5 km dróg gminnych.
- Mamy nadzieję, że dróg powstanie jeszcze więcej, ponieważ liczymy na to, że po przetargach, podobnie jak w roku ubiegłym, pozostaną oszczędności - zaznacza wojewoda.


LISTA GMIN

LISTA POWIATÓW

Przypomnijmy: W tym roku, w ramach pierwszego etapu Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, zmodernizowanych zostanie około 206 km dróg w Małopolsce (prawie 68 km dróg gminnych oraz około 138 km dróg powiatowych). W ubiegłym roku po przetargach okazało się, że wykonawcy znacznie obniżyli ceny i pozostało sporo oszczędności, dzięki którym dotacje otrzymało więcej gmin i powiatów niż znalazło się na pierwotnej liście. Dzięki oszczędnościom powstanie o 19 km więcej niż pierwotnie zakładano dróg gminnych i o 33 km więcej dróg powiatowych.
droga schetynówki mapaschetynowka droga
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj