POMOC DLA OSÓB BEZDOMNYCH
2009-09-28
O ponad 200 tys. zł. dofinansowania mogą starać się organizacje pozarządowe, kościelne i wyznaniowe w ramach rządowego programu „Powrót osób bezdomnych do społeczności”. Jerzy Miller, wojewoda małopolski ogłosił drugą w tym roku edycję programu w Małopolsce.

W sumie z budżetu państwa Małopolska otrzymała w tym roku ponad 520 tys. zł. na pomoc osobom bezdomnym (w pierwszej edycji programu - 325 tys. zł.). W 2008 roku z programu skorzystało ponad 18 tysięcy osób bezdomnych i ubogich z Małopolski.

Program rządowy „Powrót osób bezdomnych do społeczności” ma na celu wspieranie organizacji pozarządowych, kościelnych, związków wyznaniowych, które prowadzą schroniska, jadłodajnie, noclegownie dla bezdomnych oraz pomagają osobom bezdomnym w pokonywaniu trudności życiowych i wspierają ich w powrocie do życia społecznego i zawodowego. Adresowany jest również do tych instytucji, które organizują punkty pomocy m.in. medycznej i sanitarnej. Do 23 października organizacje te mogą złożyć wnioski o dofinansowanie projektów na rzecz osób bezdomnych. Wnioski przyjmowane są na Dzienniku Podawczym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Basztowej 22 w Krakowie. Wnioski można również przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego). Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22 (IV piętro, pokój 492 i 493) oraz pod numerem telefonu 012 39 21 492 lub 012 39 21 493.

Oferty zgłoszone do programu będą oceniane przez zespół powołany przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Organizacje, które otrzymają dotacje będą miały czas na realizację swoich projektów do 31 grudnia 2009 roku.

Lista organizacji, których projekty dostaną dofinansowanie zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, na stronie internetowej urzędu oraz będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Wydziale Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: Powrót osób bezdomnych do społeczności

Wzór wniosku (pobierz)
Urząd Wojewódzki
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj