WSPARCIE DLA ROMÓW
2009-09-25
Ponad 3,1 mln zł. dofinansowania otrzymało w tym roku województwo małopolskie w ramach rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Z tych pieniędzy finansowane są m.in. m.in. świetlice integracyjne, kolonie i wycieczki, dowóz dzieci do szkoły i ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, zatrudnienie pielęgniarek środowiskowych, działalność kulturalno-oświatowa oraz remonty i budowy domów dla Romów.

Dofinansowanie pochodzi w rezerwy celowej budżetu państwa. Każdego roku mogą starać się o nie przedstawiciele społeczności romskich, samorządy lub organizacje pozarządowe, a także instytucje prowadzące działalność publiczną (np. uczelnie, placówki pedagogiczne i naukowe, kościoły i związki wyznaniowe). W tegorocznej edycji programu wzięło udział 14 organizacji pozarządowych, 19 jednostek samorządu terytorialnego oraz jedna uczelnia wyższa.

W tym roku, dzięki wsparciu z programu uruchomiona zostanie świetlica integracyjna w Andrychowie (dotacja: 49 tys. zł.). W Maszkowicach (gmina Łącko) trwają prace nad budową świetlicy środowiskowej, która rozpocznie działalność w przyszłym roku (dotacja: 198 tys. zł.). Finansowana jest bieżąca działalność świetlic i klubów środowiskowych w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu i Wadowicach. Wsparciem finansowym objęty jest również pobyt dzieci romskich w przedszkolach m.in. w Bukowinie Tatrzańskiej (dotacja 52 tys. zł.), w Krakowie (dotacja 40 tys. zł.), w Nowym Targu (dotacja 11 tys. zł.), w Wadowicach (dotacja 2,7 tys. zł.), w Tarnowie (dotacja 8 tys. zł.).

Z programu dofinansowana jest praca pielęgniarek środowiskowych oraz zakup leków i środków higienicznych w Krakowie (dotacja 38 tys. zł.), w Nowym Sączu (dotacja 39 tys. zł.), w powiecie limanowskim (dotacja 50 tys. zł.).

Dzięki pieniądzom z programu budowane są też budynki mieszkalne i socjalne dla rodzin romskich. W tym roku powstaną domy dla Romów w Szaflarach (dotacja 180 tys. zł.), w Limanowej (dotacja 120 tys. zł.), Grybowie (dotacja 65 tys. zł.), Nowym Targu (dotacja 50 tys. zł.).

Dzieci romskie w Małopolsce mogą też korzystać m.in. wycieczek krajoznawczych, nauki pływania, zajęć na siłowni, a także wsparcia psychologów i logopedów. W ramach programu dofinansowywane są też zajęcia dla dorosłych, które mogą pomóc w znalezieniu pracy, np. kursy językowe czy obsługi komputera.

- Poprzez ten program staramy się nie tylko o poprawę warunków bytowych Romów, ale również o zwiększenie ich uczestnictwa w życiu społecznym - podkreśla Jerzy Miller, wojewoda małopolski, który odpowiada za realizację programu w naszym województwie. - Bardzo też zależy nam na tym, aby zapobiegać powstawaniu różnic społecznych. Dlatego kładziemy duży nacisk na edukację najmłodszych dzieci, przede wszystkim na przedszkola, żeby zapewnić dzieciom romskim równy start w szkole.

Program realizowany jest w Polsce od 2004 roku, a trwał będzie do 2013 roku. Jest on kontynuacją pilotażowego programu na rzecz społeczności romskiej, który był realizowany w województwie małopolskim w latach 2001-2003.

Więcej informacji dotyczących programu znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Romowie
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj