5,5 MILIONA NA ODBUDOWĘ PO POWODZI
2009-09-17
41 małopolskich samorządów dostało pieniądze na odbudowę dróg i mostów zniszczonych po powodziach.

Przyznane właśnie promesy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji opiewają na łączną kwotę 5,5 mln złotych. Pieniądze z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone są na odbudowę dróg, przepustów, mostów i kładek oraz obiektów wodno-kanalizacyjnych. 12 gmin zostanie zwolnionych z obowiązku dofinansowania inwestycji z własnego budżetu. Straty w tych gminach były bardzo duże, więc budżet państwa dofinansuje odbudowę po zniszczeniach w 100 procentach.

Pozostałe samorządy dostaną środki, które pozwolą na sfinansowanie inwestycji w 80 procentach - pozostałe 20 proc. muszą pokryć z własnego budżetu.

Jest to już piąta transza promes w tym roku. W sumie Małopolska otrzymała już ponad 151,5 milionów złotych. Ostatnia transza dotarła do nas w lipcu - było to prawie 47 milionów dla 105 gmin, 11 powiatów oraz samorządu województwa.

Łączna wielkość strat w 2009 roku w infrastrukturze komunalnej zweryfikowana przez komisję wojewódzką wyniosła prawie 418,5 mln zł. W tym:

- straty w infrastrukturze 120 gmin - 241,9 mln zł,
- straty w infrastrukturze 13 powiatów -141,6 mln zł,
- straty na drogach administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich – 2,38 mln zł,
- straty w obiektach wodnych administrowanych przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – zweryfikowane na 32,6 mln zł.
Weryfikacja szacunków strat jeszcze trwa.

Lista promes wrzesień
powódź_Małopolska_rzeka
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj