EWD WSKAŻE DOBRĄ SZKOŁĘ
2009-09-28
Edukacyjna wartość dodana to nowy wskaźnik, który pomoże w ocenie poziomu nauczania w szkołach. EWD może być przydatna dla rodziców i uczniów, którzy wybierają szkołę, a także dla nadzoru pedagogicznego.

Wartość dodana to pojęcie wywodzące się z ekonomii, gdzie oznacza przyrost wartości dóbr wytworzonych w trakcie produkcji. W edukacji wartość dodana to po prostu przyrost wiedzy i umiejętności uczniów, który nastąpił w trakcie ich edukacji w konkretnej szkole. Wiadomo przecież jednak, że wiedza uczniów sprawdzana jest na egzaminach - czemu więc służy EWD? Otóż, suchy wynik egzaminu wcale nie musi świadczyć o wysokiej jakości edukacji w szkole. Wysoka punktacja na egzaminie może być efektem zdolności indywidualnych ucznia, jego własnej pracy, wychowania rodzinnego, pomocy rodziców itp. Może się okazać, że wkład szkoły i nauczycieli w dobry wynik egzaminu był niewielki.

Metoda EWD pozwala w dużym stopniu na pokazanie, jaki wkład w wynik ucznia miała rzeczywiście szkoła i jaka jest różnica w poziomie edukacji ucznia od momentu rozpoczęcia nauki do chwili opuszczenia placówki. EWD, mówiąc w skrócie, to ocena efektywności edukacji w konkretnej szkole.

Porównanie wyników egzaminów oraz EWD może być czasem zaskakujące. Okazuje się, że szkoły, których uczniowie osiągnęli bardzo wysokie wyniki testów, wcale nie muszą mieć wysokiej edukacyjnej wartości dodanej. Dobre wyniki na testach mogą być wynikiem np. tego, że szkoła przyjmowała głównie uczniów zdolnych, którzy mieli wysoki potencjał już na starcie i uczyli się dobrze, silnie wspierani przez rodziców. A wkład szkoły był niewielki. Z drugiej strony, może się okazać, że szkoła, która osiągnęła na egzaminie wynik średni, dużo dała swoim uczniom, którzy, gdy zaczęli naukę, byli na bardzo niskim poziomie.

Edukacyjną wartość dodaną wylicza się, korzystając z wyników egzaminu gimnazjalnego. Jest to różnica pomiędzy rzeczywistym wynikiem egzaminu gimnazjalnego, a wynikiem przewidywanym, czyli takim, jakiego moglibyśmy się spodziewać. Wynik przewidywany oblicza się m.in. na podstawie sprawdzianu po szkole podstawowej, uwzględniając inne dane, np. dysleksję czy płeć.

Oceniając szkołę, powinno się traktować wyniki egzaminów oraz EWD jako wskaźniki uzupełniające się. Dlatego Centralna Komisja Egzaminacyjna, biorąc pod uwagę obydwa czynniki, podzieliła szkoły na cztery kategorie:

szkoły neutralne - średni poziom wyników na egzaminach i przeciętna EWD,
szkoły sukcesu - wysokie wyniki na egzaminach i bardzo wysoka efektywność,
szkoły wspierające - niskie wyniki egzaminacyjne, ale wysoka efektywność,
szkoły wymagające pomocy - niskie wyniki na egzaminach i niska efektywność,
szkoły niewykorzystanych mozliwości - wysokie wyniki na egzaminach, ale niska efektywność.

JAKIE SĄ MAŁOPOLSKIE SZKOŁY?
EWD obliczono dla 632 małopolskich gimnazjów. Biorąc po uwagę obydwa wskaźniki, czyli EWD oraz wyniki egzaminów, w Małopolsce 172 szkoły (27,3 proc.) możemy nazwać szkołami sukcesu.
W części humanistycznej najwyższe EWD i najlepszy wynik egzaminu uzyskało Gimnazjum nr 52 Pijarów w Krakowie.
W części matematyczno-przyrodniczej najwyższe EWD i najlepsze wyniki egzaminacyjne miało Gimnazjum w Wilkowisku (powiat limanowski).
Informacje dotyczące wszystkich polskich gimnazjów można znaleźć na stronie: www.cke.scholaris.pl

MAŁOPOLSKIE SZKOŁY SUKCESU
dzieci-klasa-uczniowieedukacyjna wartość dodana szkołaedukacyjna wartość dodana szkoła
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj