BEZPIECZNE WAKACJE
2009-08-04
Do tej pory wakacje w Małopolsce przebiegają spokojnie i bezpiecznie. W ponad 1060 ośrodkach wypoczywa ponad 76 tys. dzieci i młodzieży. Kuratorium Oświaty cały czas kontroluje placówki letniego wypoczynku.

Zalecenia, czyli działania jakie ośrodek wypoczynkowy musi podjąć, aby usunąć uchybienia, które odnotowali wizytatorzy, dotyczyły głównie prowadzonej dokumentacji i planu pracy wychowawczej (np. brak zajęć wychowawczych w programie kolonii, brak systematycznego prowadzenia dzienników zajęć, czyli codziennego odnotowywania tych punktów programu, które w ciągu dnia zostały zrealizowane). Wśród uchybień znalazły się również braki potwierdzenia znajomości uczestników kolonii regulaminów, jakie na terenie ośrodka powinny funkcjonować w zakresie bezpieczeństwa, np. regulaminu kolonii, korzystania z kąpielisk, a także braki w ustaleniu i przydzieleniu szczegółowych zakresów czynności wychowawcom kolonii.

Przez całą dobę czynny jest telefon interwencyjny obsługiwany przez wizytatorów Kuratorium Oświaty. Pod numerem: (0) 663 906 106 rodzice i opiekunowie mogą zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
Do tej pory odebrano jedynie kilkanaście połączeń. Pytano głównie o przepisy prawne dotyczące organizacji kolonii, liczbę wychowawców, program dydaktyczno-wychowawczy realizowany na koloniach. Do tej pory nie odnotowano poważniejszych zgłoszeń. Telefon będzie czynny do 31 sierpnia.

Ponadto, w Krakowie, Tarnowie i w Nowym Sączu od 21 czerwca działają punkty sprawdzania autobusów. Policyjne kontrole autokarów odbywają się w:
- Krakowie: parking Małopolskiego Centrum Motoryzacji, Al. Pokoju 81. Zgłoszenia należy kierować do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie pod nr tel. (012) 615 41 11.

- Tarnowie: rampa przy ul. Bandurskiego. Zgłoszenia należy kierować do dyżurnego KMP w Tarnowie pod nr tel. (014) 633 01 39.

- Nowym Sączu przy Bulwarze Narwiku (po przeciwnej stronie sklepu PLUS). Zgłoszenia należy kierować do dyżurnego KMP w Nowym Sączu pod nr tel. (018) 442 46 30.
W pozostałych miejscowościach prośby o policyjne kontrole autobusów należy kierować do dyżurnego lokalnej jednostki policji.

Przypominamy:
Kuratorium Oświaty przeznaczyło 580 tys. na wypoczynek dzieci z rodzin najuboższych oraz 651 tys. zł na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu województwa małopolskiego, przygotowanego przez organizacje samorządowe. Najwięcej dzieci wypocznie w górach, głównie w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, nowosądeckim i suskim.
turysta wycieczka las przyroda wakacje
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj