ZMIANY W STATUCIE
2009-07-14
1 lipca nastąpiły zmiany w statucie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Z połączenia dwóch wydziałów powstał nowy Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich. Dotychczasowy Wydział Geodezji stał się Wojewódzką Inspekcją Geodezyjną i Kartograficzną.

Zmiany te porządkują i lepiej organizują pracę wydziałów. Wprowadzenie nowego statutu urzędu wynika z nowej ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

Wydziały Zarządzania Funduszami Europejskimi oraz Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji połączone zostały w jeden Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich. Na stanowisko dyrektora wydziału ogłoszony zostanie konkurs.

W Wojewódzką Inspekcję Geodezyjną i Kartograficzną zmienił się Wydział Geodezji, którego dyrektor był do tej pory jednocześnie wojewódzkim inspektorem geodezyjnym
Urząd Wojewódzki
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj