KRAKOWSKIE SPOTKANIA Z INSPIRE
2009-05-22
21 – 23 maja (czwartek-sobota) w Krakowie odbyło się V Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu „Krakowskie spotkania z INSPIRE” pod patronatem Głównego Geodety Kraju. Jerzy Miller, wojewoda małopolski objął swoim patronatem honorowym to sympozjum.

Otwarcie spotkania odbyło się 21 maja (czwartek) o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych ¾.

W państwach Wspólnoty Europejskiej istnieje ogromna liczba danych dotyczących środowiska, które są rozproszone po różnych instytucjach w zależności jakiej dziedziny dotyczą. INSPIRE czyli Infrastruktura Informacji Przestrzennej to system, który skupia dane o środowisku z różnych krajów Unii i dzięki temu umożliwia sprawniejszą jego ochronę. Zebranie informacji przestrzennych dotyczących określonego regionu jest niezmiernie czasochłonne i wymaga dużej ilości pracy. Umożliwia to INSPIRE, które stanowi zespół środków prawnych i zapewnia powszechny dostęp do danych przestrzennych dzięki czemu szybko można je porównywać. Dzięki tak spójnemu systemowi dane chętniej wykorzystuje się do zarządzania środowiskiem. Tego typu dane wykorzystywane są niemal we wszystkich dziedzinach życia społecznego i gospodarczego. Krakowskie spotkania stały się szerokim forum wymiany poglądów. Dlatego też przedstawiciele różnych branż dzielą się doświadczeniami i formułują nowe potrzeby.

Tematem przewodnim tegorocznego sympozjum była: „Rola INSPIRE w rozwoju społeczeństwa informacyjnego”. Uczestnicy przedstawili referaty na temat stanu INSPIRE w Europie i w Polsce, istoty społeczeństwa informacyjnego, a także przybliżyli specyfikę krajowych i regionalnych portali, które umożliwiają wyszukiwanie danych przestrzennych. Organizatorem sympozjum był Urząd Miasta Krakowa wraz z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie oraz Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno – Kartograficznym w Krakowie.

Wszystkie informacje dotyczące sympozjum znajdują się na stronie internetowej www.spotkania-inspire.krakow.pl.
spotkania z inspire logo informacja przestrzenna
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj