MAŁOPOLSKA - 5 LAT W UNII EUROPEJSKIEJ
2009-05-06
Małopolska otrzymała w sumie prawie 4,4 mld złotych w ciągu pięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Oznacza to, że Unia na każdego Małopolanina przeznaczyła ponad 1,3 tys. złotych.

- Największą korzyścią z naszego wejścia do Unii wcale jednak nie są unijne pieniądze - uważa Jerzy Miller, wojewoda małopolski. - Najważniejsze było otwarcie granic, ułatwienie wymiany naukowej, a także zmiana w postrzeganiu Polski przez inwestorów zagranicznych. Jako członek UE staliśmy się w biznesie partnerem stabilnym i wiarygodnym.

- Zdaniem wojewody, pięć lat Polski w Europie przyniosło duże zmiany mentalne. - Z jednej strony Polacy stali się bardziej otwarci - mówi Miller. - Z drugiej - dzięki częstszym wizytom obcokrajowców w Polsce, udało się obalić wiele krzywdzących dla naszego kraju stereotypów.

Nie wszystkie pieniądze, jakie otrzymaliśmy z Unii udało się idealnie wykorzystać - na pewno część inwestycji mogło być lepiej przygotowanych. Drugi problem, jaki się pojawił po wejściu do Wspólnoty, to masowe wyjazdy młodych wykształconych Polaków w poszukiwaniu pracy.


W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (ZPORR) w województwie małopolskim zostało podpisanych blisko 700 umów o dofinansowanie projektów. Wartość przyznanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) wynosi 858 mln zł. Do tej pory wypłacono ponad 717 mln zł.

W ramach dofinansowania projektów realizowanych ze środków EFRR w Małopolsce:

- zostało zmodernizowanych 390 km dróg,
- zostało zmodernizowanych 17 oczyszczalni ścieków,
- blisko 5.200 ha terenów inwestycyjnych stało się dostępnych dla potencjalnych inwestorów,
- powstało ponad 630 km sieci rozdzielczej wodociągów oraz sieci kanalizacyjnych, a ponad 32 tys. osób zostało podłączonych do tych sieci,
- powstały lub zostały zmodernizowane 44 obiekty przeznaczone na cele dydaktyczne i sportowe,
- zakupiono ponad 450 sztuk sprzętu medycznego dla zakładów opieki zdrowotnej,
- zmodernizowano, odrestaurowano lub odremontowano ponad 60 tys. m kw. powierzchni obiektów historycznych i infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej lub służącej aktywnym formom wypoczynku; dzięki czemu z nowej infrastruktury do dnia dzisiejszego skorzystało blisko 250 tys. osób,
- zostały objęte wsparciem 172 mikroprzedsiębiorstwa.

W ramach projektów finansowanych z EFS:

- z usług doradczych skorzystało 3,8 tys. osób,
- w szkoleniach i kursach uczestniczyło ponad 26 tys. osób,
- ze stypendiów skorzystało blisko ponad 38 tys. uczniów, studentów i pracowników naukowych,
- zostały utworzone 642 mikroprzedsiębiorstwa.


Z okazji 5. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej Jerzy Miller, wojewoda małopolski organizuje konkurs dla małopolskich uczniów. Główną nagrodą jest czterodniowy wyjazd do Brukseli.
flaga unia europejska
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj