ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA
2009-05-04
W Święto Konstytucji 3 Maja Jerzy Miller, wojewoda małopolski wziął udział w uroczystościach patriotycznych w Krakowie, a następnie wręczył 17 osobom akty nadania obywatelstwa polskiego.

Uroczystości patriotyczne rozpoczęły się o godz. 10 mszą świętą w katedrze na Wawelu.

Po mszy, pod Krzyżem Katyńskim na placu św. Idziego złożony został wspólny wieniec. Następnie, o godz. 11.30 Drogą Królewską z Wawelu na plac Matejki przeszedł pochód patriotyczny. Główne uroczystości, m.in. zmiana warty oraz defilada odbyły się o godz. 12 przed Grobem Nieznanego Żołnierza na placu Matejki.

O godz. 14 Jerzy Miller, wojewoda małopolski wręczył akty nadania obywatelstwa polskiego 17 osobom pochodzącym m.in. z Ukrainy, Białorusi i Litwy. Wśród nowych obywateli polskich było również czworo dzieci, pochodzących z Rosji i ze Stanów Zjednoczonych.

Uroczystość odbyła się w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Basztowej 22 w Krakowie.

16 osób uzyskało obywatelstwo polskie na mocy postanowienia Prezydenta RP, natomiast 1 osoba - na mocy decyzji wojewody małopolskiego.

Prezydent może nadać obywatelstwo polskie cudzoziemcowi, który posiada zezwolenie na pobyt stały w Polsce od co najmniej 5 lat. Prezydent może również nadać obywatelstwo z pominięciem tego warunku, biorąc pod uwagę szczególną sytuację osobistą cudzoziemca (np. polskie pochodzenie, rodzina repatrianta). W Polsce nadanie obywatelstwa obojgu rodzicom wiąże się z nadaniem obywatelstwa ich dzieciom. Nadanie obywatelstwa dzieciom, które ukończyły 16 rok życia następuje jedynie za ich zgodą.

Wojewoda wydaje decyzję o nabyciu obywatelstwa cudzoziemcowi, który jest małżonkiem obywatela polskiego od co najmniej 3 lat i posiada zezwolenie na pobyt stały w Polsce lub osobie, która ma zezwolenie na pobyt stały w Polsce od co najmniej 5 lat i nie posiada żadnego obywatelstwa.

W latach 2005-2008 wojewoda małopolski, na mocy postanowienia Prezydenta RP, wręczył akty nadania obywatelstwa polskiego 219 osobom. W roku ubiegłym - 32 osobom.

W Małopolsce obywatelstwo polskie najczęściej uzyskują obywatele: Ukrainy, Rosji i Białorusi. Obywatelami polskimi stały się również osoby pochodzące m.in. z Armenii, Australii, Indii, Kuby i Filipin.

W związku z obchodami święta narodowego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim dostępne były ulotki z treścią hymnu polskiego oraz informacją o symbolach Rzeczypospolitej.

O hymnie i innych symbolach RP
Flaga Polski
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj