MAŁOPOLSCY UCZNIOWIE JADĄ DO FRANCJI
2009-04-01
W środę(1 kwietnia) Stanisław Sorys, wicewojewoda małopolski wziął udział w uroczystości wręczenia stypendiów naukowych laureatom 19. edycji Konkursu Burgundzkiego.

Konkurs Burgundzki jest organizowany w Małopolsce od 1990 roku. Jego laureaci podejmują naukę w Liceum Europejskim im. Charlesa de Gaulle’a w Dijon. Konkurs adresowany jest do uczniów klas trzecich gimnazjum i klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych (młodzież w wieku 15–17 lat).

Trzyletnie stypendium obejmuje w całości naukę, zakwaterowanie w internacie i u rodzin francuskich (uczniowie polscy spędzają weekendy u wybranych rodzin) oraz pobyt w Dijon. Oprócz małopolskich uczniów na stypendium wyjeżdżają również uczniowie z Białegostoku oraz, od roku 2005 – z Opola. W sumie, w ciągu 18 lat współpracy, na stypendium wyjechało prawie 200 uczniów.

Fundatorami stypendium są: Rada Regionalna Burgundii, władze samorządowe Miasta i Aglomeracji Dijon, Liceum Europejskie im. Charlesa de Gaulle’a w Dijon. Organizatorem konkursu w naszym województwie jest Małopolskie Kuratorium Oświaty. Konkurs to efekt porozumienia o współpracy zawartego między wojewodą małopolskim i Przewodniczącym Rady Regionalnej Burgundii.

W tym roku do Francji pojedzie 10 uczniów z Małopolski.
konkurs burgundzki sorys
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj