PONAD 94 MILIONY NA USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
2009-03-31
111 małopolskich gmin, 13 powiatów oraz samorząd województwa otrzymały już w tym roku, w sumie ponad 94 miliony na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Za te pieniądze samorządy mogą odbudować drogi i mosty zniszczone przez powodzie i ulewy w latach 2005-2008 oraz zabezpieczać osuwiska i likwidować skutki osunięć ziemi.

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Małopolska otrzymała w 2009 roku już dwie transze promes na łączną kwotę ponad 94 mln złotych. Środki te pochodzą z rezerw celowych budżetu państwa. Z pierwszej transzy Małopolska dostała łącznie ponad 76 mln złotych, z drugiej - ponad 17 mln. Środki te przeznaczone zostaną na usuwanie zniszczeń po powodziach oraz stabilizację osuwisk i likwidację skutków osunięć ziemi.

Pieniądze na usuwanie zniszczeń po powodziach:
I transza (styczeń 2009):
- ponad 26,8 mln złotych otrzymały 104 gminy (najwięcej, 950 tys. dostała gmina Stary Sącz),
- ponad 14 milionów otrzymało 13 powiatów (najwięcej, 7 mln – powiat tatrzański). Razem: prawie 41 mln złotych.

II transza (marzec 2009):
- ponad 10 mln złotych otrzymało 27 gmin (najwięcej, 1 mln dostała gmina Podegrodzie),
- 2,8 mln złotych otrzymały 3 powiaty (najwięcej, 1,5 mln – powiat nowotarski).
Razem: ponad 12,8 mln złotych.

Pieniądze na stabilizację osuwisk i likwidację skutków osunięć ziemi z projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa”:
I transza (styczeń 2009):
w ramach komponentu A projektu (współfinansowanego z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego i rezerw celowych budżetu państwa):
- ponad 32, 7 mln złotych otrzymały 4 gminy, 3 powiaty i samorząd województwa (najwięcej, 12,3 mln – powiat nowosądecki),

poza komponentem A projektu (współfinansowanego z rezerw celowych budżetu państwa):
– 2,8 mln złotych otrzymały 2 gminy (Ochotnica Dolna – 1,6 mln i Stary Sącz – 1,2 mln). Razem: ponad 35,6 mln złotych.

II transza (marzec 2009):
poza komponentem A projektu:
- 144 tys. zł. otrzymała 1 gmina - Pcim,
- ponad 4,4 mln. złoty otrzymały 2 powiaty (najwięcej, prawie 4 mln - powiat bocheński) Razem: ponad 4,6 mln złotych.

Przypomnijmy: Pod koniec ubiegłego roku przygotowana została lista rankingowa samorządów, które mogą starać się o środki. W sumie gminy i powiaty zgłosiły potrzeby o wartości ponad 240 milionów złotych. Na liście tej znalazło się 109 gmin i 13 powiatów oraz samorząd województwa. Gminy obliczyły swoje potrzeby na 142 mln 743 tys. zł, powiaty - na 49 mln 828 tys. zł. Samorząd województwa małopolskiego będzie się starał o ponad 48 mln. zł. Przy opracowaniu listy uwzględniono okres od 2005 – 2008 roku. Zgodnie z wymogami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, na liście znalazły się gminy i powiaty, w których w roku wystąpienia klęski żywiołowej, straty w infrastrukturze wyniosły co najmniej 5% w stosunku do dochodów własnych.
Na podstawie listy rankingowej przygotowany został także wykaz priorytetowych zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, które jednostki samorządu terytorialnego chcą zrealizować w 2009 roku.
Dotyczą one m.in.: remontów i odbudowy dróg, przepustów, mostów i kładek, obiektów wodno-kanalizacyjnych, uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych występujących w Małopolsce w latach 2004-2008.

W ubiegłym roku małopolskie samorządy dostały w sumie ponad 175 mln złotych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zniszczeń po powodziach oraz stabilizację osuwisk i likwidację skutków osunięć ziemi) w infrastrukturze komunalnej powstałych w latach 2001 – 2008.

Promesy styczeń 2009

Promesy marzec 2009
osuwisko
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj