KWALIFIKACJA, JUŻ NIE POBÓR
2009-04-01
1 kwietnia ruszyła kwalifikacja wojskowa. Nie jest już to pobór, a osoby, które zgłoszą się do kwalifikacji, nie będą obowiązkowo wcielane do wojska. Ci, którzy pozytywnie przejdą kwalifikację, otrzymają propozycję wstąpienia do armii zawodowej lub automatycznie przeniesieni zostaną do rezerwy. Jerzy Miller, wojewoda małopolski powołał Wojewódzką Komisję Lekarską oraz 23 komisje powiatowe.

Około 28 tysięcy osób ma w tym roku obowiązek stawienia się przed komisjami lekarskimi w Małopolsce. Kwalifikacja dotyczy przede wszystkim mężczyzn urodzonych w roku 1990.

Oprócz nich, stawić się muszą mężczyźni urodzeni w latach 1985-1989, którzy nie mają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej, a także ci, którzy zostali uznani za czasowo niezdolnych do służby i właśnie upływa termin tej niezdolności.

Wezwane zostały również kobiety urodzone w latach 1981-1990, absolwentki lub studentki kierunków medycznych, weterynaryjnych lub psychologicznych. Stawić się przed komisją powinny również osoby, które zgłosiły się na ochotnika do pełnienia służby wojskowej, ale nie mają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej (kategorii).

Wezwania do stawienia się przed komisją przesyłane są imiennie. W każdym powiecie znajdują się również obwieszczenia o obowiązku poddania się kwalifikacji. Nieodebranie wezwania nie zwalnia z obowiązku stawienia się przed komisją.

Osoby, które staną przed komisją lekarską, po określeniu kategorii zdolności do pełnienia czynnej służby, nie będą wcielane do wojska, lecz przenoszone do rezerwy. Mogą też skorzystać z propozycji wstąpienia do armii zawodowej.

Jerzy Miller, wojewoda małopolski powołał 23 komisje powiatowe, w tym dwie komisje w Krakowie oraz Wojewódzką Komisję Lekarską. Komisja wojewódzka, w której skład wchodzą m.in. przedstawiciele wojewody, będzie nadzorować i kontrolować prace komisji powiatowych.

Kwalifikacja wojskowa zakończy się 30 czerwca.

Szczegółową listę osób podlegających tegorocznej kwalifikacji, wykaz i terminy działania komisji lekarskich w województwie małopolskim oraz wykaz dokumentów potrzebnych do kwalifikacji można znaleźć poniżej, w obwieszczeniu wojewody.


Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2009 r.
6 Brygada Desantowo Szturmowa wojsko żołnierz
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj