WYSTAWA O 49 NIEZNANYCH GROBACH WOJENNYCH
2009-03-19
Jeszcze do końca marca można oglądać wystawę fotograficzną poświęconą 49 nowo odkrytym grobom wojennym w Małopolsce. Ekspozycja znajduje się w holu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (parter) przy ul. Basztowej 22. Wystawa jest czynna w godzinach pracy urzędu: w poniedziałek w godz. 9:00 – 17:00, od wtorku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

49 nieznanych grobów wojennych odkryli w Małopolsce studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, kontynuując pracę nad Małopolską Internetową Bazą Grobów Wojennych. Groby znajdują się na terenie powiatów tatrzańskiego i nowotarskiego oraz pochodzą w większości z okresu II wojny światowej. 24 lutego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim została otwarta wystawa fotograficzna poświęcona odnalezionym grobom. Można ją oglądać do końca marca w holu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (parter) przy ul. Basztowej 22.

W czerwcu ubiegłego roku Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski uruchomił Małopolską Internetową Bazę Grobów Wojennych (http://www.muw.pl/grobywojenne/). Przy jej uzupełnianiu pomagali studenci historii z kół naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Pedagogicznego. W lipcu studenci pracowali nad weryfikacją posiadanych już informacji i dalszą ewidencją grobów. Wszyscy badali lokalne archiwa, odwiedzali cmentarze, rozmawiali z mieszkańcami. W czasie tych prac studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego odnaleźli 49 nieznanych grobów wojennych w powiatach tatrzańskim i nowotarskim.

Wśród odnalezionych obiektów grobownictwa wojennego znajdują się m.in. mogiła ofiary terroru stalinowskiego w Jabłonce, ofiary terroru hitlerowskiego w Harklowej, kwatera wojenna żołnierzy niemieckich w Podwilku oraz mogiła zbiorowa żołnierzy rosyjskich i niemieckich w Lipnicy Wielkiej.

Wiele spośród odnalezionych grobów znajduje się w miejscach nieoznaczonych, np. mogiły zbiorowe ofiar terroru hitlerowskiego na cmentarzu żydowskim w Czarnym Dunajcu, mogiły zbiorowe Żydów na cmentarzu w Krościenku, mogiła zbiorowa żołnierzy niemieckich z II wojny światowej w Gronkowie. Miejsca te znajdują się przeważnie na terenach okolicznych lasów i łąk. O ich istnieniu studenci dowiadywali się przede wszystkim z relacji mieszkańców.

Nieznane dotąd groby umieszczone zostaną w Małopolskiej Internetowej Bazie Grobów Wojennych.

Przypomnijmy: w czerwcu ubiegłego roku z inicjatywy Jerzego Millera, Wojewody Małopolskiego ruszyła internetowa baza grobów wojennych w Małopolsce (http://www.muw.pl/grobywojenne/). Od początku w tworzeniu bazy pomagali krakowscy studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego i Pedagogicznego. W okresie od marca do czerwca ubiegłego roku studenci dotarli do mogił i cmentarzy znajdujących się w powiatach: bocheńskim, suskim i wadowickim. Wojewoda przeznaczył wówczas 5 tys. zł. na pokrycie kosztów podróży. W lipcu natomiast, podczas obozów naukowych, studenci kontynuowali pracę w powiatach: gorlickim, tatrzańskim i nowotarskim. Na organizację obozów wojewoda przeznaczył 20 tys. zł.

Obecnie baza zawiera opisy blisko 1000 obiektów grobownictwa wojennego, usytuowanych na terenie całego regionu. Każdy obiekt jest zilustrowany zdjęciem i dokładnie opisany. W opisach grobów znajdują się informacje dotyczące m.in. narodowości pochowanych, przynależności do formacji bojowej oraz daty śmierci.
wystawa - odnalezione groby wojenne
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj