PREZYDENT RP W MAŁOPOLSCE
2009-02-19
W sobotę (21 lutego) Prezydent RP Lech Kaczyński spotkał się z Prezydentem Republiki Słowackiej Ivanem Gašparovičem w polsko-słowackim obszarze przygranicznym. Po stornie polskiej wizyta Prezydentów odbyła się w Jabłonce (powiat nowotarski, woj. małopolskie), po stronie słowackiej w miejscowościach Novot i Namestov. W Jabłonce Prezydentowi RP towarzyszył Jerzy Miller, wojewoda małopolski.

Pierwsze spotkanie Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Słowackiej odbyło się w słowackiej miejscowości Novot. Prezydenci spotkali się tam z mieszkańcami regionu. Nastepnie, w Urzędzie Miejskim w Namestovie, Prezydenci spotkali się z lokalnymi władzami. W trakcie spotkania Prezydent RP Lech Kaczyński został odznaczony najwyższym orderem słowackim, a Prezydent Republiki Słowackiej Ivan Gašparovič orderem Orła Białego.

W Jabłonce Prezydenci spotkali się z władzami gminy i powiatu, omówili wyniki współpracy przygranicznej Polski i Słowacji. Prezydenci spotkali się także z mieszkańcami gminy, w tym przedstawicielami mniejszości słowackiej zamieszkującej okoliczne obszary przygraniczne.
Współpraca transgraniczna  Polska - Republika Słowacka  2007-2013 logo
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj