ŁATWIEJ O ZEZWOLENIE NA PRACĘ
2009-03-02
Obcokrajowcy będą szybciej otrzymywać zezwolenia na pracę. Dzięki nowym przepisom procedura wydawania zezwoleń jest dużo prostsza, a zezwolenie można dostać na dłużej. Nadal jednak pierwszeństwo przy zatrudnianiu mają Polacy. Cudzoziemiec nie może też zarabiać mniej niż Polak na podobnym stanowisku.

Pozwolenie na pracę wojewoda wydaje teraz od razu, bez tzw. przyrzeczenia zezwolenia na pracę. Dawniej postępowanie administracyjne składało się z dwóch etapów - najpierw wydawane było tzw. przyrzeczenie pozwolenia na pracę, a dopiero w drugim etapie - ostateczne pozwolenie.

Zezwolenia mogą być obecnie wydawane nawet na trzy lata (dotychczas były wydawane maksymalnie na dwa lata), a duża grupa obcokrajowców pracujących w Polsce w ogóle zezwolenia nie potrzebuje. Należą do nich m.in. uchodźcy, sportowcy, akredytowani korespondenci mediów zagranicznych, artyści przyjeżdżający na krócej niż miesiąc, nauczyciele języków obcych pracujący w placówkach oświatowych (przedszkola, szkoły).

Do uzyskania zezwolenia potrzeba teraz też o wiele mniej dokumentów. Nie jest już wymagane zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ani z Urzędu Skarbowego ani zaświadczenie o niekaralności. Obecnie to pracodawca podpisuje oświadczenie potwierdzające informacje o zatrudnianym prze siebie pracowniku. Utrzymany został wymóg sprawdzenia, czy na proponowane przez pracodawcę miejsce nie ma chętnych wśród bezrobotnych Polaków. Ten tzw. test rynku pracy, prowadzony przez powiatowe urzędy pracy, został jednak skrócony. Dotychczas starosta na przekazanie informacji miał 30 dni. Obecnie ma na to siedem dni, jeśli nie ma potrzeby prowadzenia rekrutacji lub 14 dni, jeśli jednak będzie prowadzona rekrutacja.

Nowym elementem jest wprowadzenie zastrzeżenia, że cudzoziemiec nie może otrzymywać wynagrodzenia niższego niż to, jakie jest proponowane polskim pracownikom zatrudnianym na podobnych stanowiskach.

Nowe przepisy wprowadzają pięć typów zezwoleń, w zależności od rodzaju pracy, rodzaju firmy oraz typu zatrudnienia, np. inne zezwolenie wydawane jest dla cudzoziemca pracującego w polskiej firmie, inne - pracownikowi delegatury zagranicznej firmy w Polsce.
Z wnioskiem o zezwolenie występuje pracodawca do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Urząd Wojewódzki
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj