NADAL POMAGAMY OPIEKUNOM NIEPEŁNOSPRAWNYCH
2009-02-09
Prawie 500 miejsc w siedmiu małopolskich placówkach udało się przygotować dla osób chorych i niepełnosprawnych. Dzięki temu ich opiekunowie uzyskają czas niezbędny na załatwienie ważnych życiowych spraw (np. pobyt w szpitalu) czy nawet na odpoczynek. Jerzy Miller, wojewoda małopolski będzie w tym roku kontynuował program opieki krótkoterminowej nad osobami, które na stałe pozostają w domach pod opieką własnych rodzin.

W roku ubiegłym, w ramach pilotażu, dysponowaliśmy 100 miejscami. W tym roku, dzięki staraniom wojewody, udało się już przygotować niemal 500 miejsc w siedmiu placówkach:

1. Caritas Archidiecezji Krakowskiej – Ośrodki Zembrzyce, Zebrzydowice, Zator (276 miejsc)
2. Stowarzyszenie im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach – Dom Pielęgnacyjny im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach (105 miejsc)
3. Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim-Prowincja Krakowska - Rząska, Grywałd, Wadowice (92 miejsca)
Przyjmowane mogą być osoby m.in. z niesprawnością narządu ruchu (także poruszające się na wózkach), osoby z chorobami układu krążenia, schorzeniami neurologicznymi (np. padaczką), upośledzeniem umysłowym oraz osoby starsze. Program przeznaczony jest dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji i wymagających stałej opieki i obejmuje wyłącznie osoby, które przebywają w domach pod opieką rodzin - nie dotyczy chorych leżących w szpitalach.
Zainteresowani powinni zgłaszać się do lokalnych gminnych ośrodków pomocy społecznej. Program przewiduje możliwość bezpłatnego, krótkiego (2-3 tygodnie) pobytu w ośrodkach wsparcia prowadzonych w Małopolsce przez organizacje pozarządowe. Dzięki temu rodziny i opiekunowie osób chorych czy niepełnosprawnych uzyskają czas niezbędny na załatwienie ważnych życiowych spraw (np. pobyt w szpitalu) czy nawet na odpoczynek.
- Jest to nasza pomoc dla rodzin, dla opiekunów, którzy najczęściej właściwe w ogóle nie mają czasu dla siebie, dla swoich spraw, również tych istotnych, np. zdrowotnych - podkreśla Jerzy Miller, wojewoda małopolski. - Tak bardzo dbając o zdrowie swoich najbliższych, zwykle zapominają o swoim zdrowiu. Wizytę u lekarza czy pobyt w szpitalu spychają na margines. Chcemy im pomóc.
Program jest finansowany z budżetu wojewody małopolskiego ze środków przeznaczonych na pomoc społeczną. Konkurs ogłoszony został w grudniu ubiegłego roku.
Na wszystkie działania z zakresu pomocy społecznej w ramach tej edycji konkursu wojewoda przeznaczył 1,5 mln złotych.
Dzięki dotacji wojewody 52 organizacje pozarządowe będą realizować 62 projekty. Część dotacji przeznaczona zostanie na pomoc osobom bezdomnym i ubogim, a także na zapewnienie krótkoterminowego schronienia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Z dotacji wojewody skorzystają również m.in. organizacje zajmujące się aktywizacją seniorów i opieką nad osobami straszymi.
Na program opieki krótkoterminowej wojewoda przeznaczył prawie 440 tys. złotych.
szpital zdrowie choroba lekarz medycyna
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj