EGZAMINUJEMY INSTRUKTORÓW
2009-01-26
103 osoby przystąpiły w ubiegłym roku do egzaminu na instruktorów szkolących osoby ubiegające się o prawo jazdy. W pierwszym terminie egzamin zdaje około połowa kandydatów na instruktorów.

Instruktorem może zostać osoba ze średnim wykształceniem, posiadająca prawo jazdy od co najmniej trzech lat i niekarana wyrokiem sądu za wykroczenia lub przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Musi również wykazać się odpowiednim stanem zdrowia. Kandydaci na instruktorów muszą ukończyć odpowiedni kurs.

Po ukończeniu kursu przyszli instruktorzy zdają egzamin przed pięcioosobową komisją powoływaną przez wojewodę. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. W skład części teoretycznej wchodzi test oraz prezentacja pokazowego wykładu. Egzamin praktyczny to jazda po placu manewrowym.
W roku 2008 instruktorami jazdy kategorii A chciało zostać 10 osób. W pierwszym terminie zdały trzy osoby, w drugim - 6, a w trzecim - jedna. Do egzaminu w kategorii B zgłosiło się 77 osób, spośród których 40 zdało egzamin w pierwszym terminie, 19 - w drugim, 10 - w trzecim, 6 - za czwartym podejściem i po jednej za 5 i 6 razem.
Po dwóch nieudanych podejściach kandydat musi przejść przeszkolenie dodatkowe.
Egzamin w kategorii A kosztuje 200 złotych, w kategorii B - 220 złotych.
nauka prawo jazdy auto samochód
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj