BIELANKA PO ŁEMKOWSKU
2008-12-22
Nazwa wsi Bielanka będzie podawana w dwóch językach: polskim oraz łemkowskim. Gmina Gorlice została wpisana do rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości.

Wpisu dokonał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Bielanka otrzyma również pieniądze z ministerstwa na nowe tablice z nazwami wsi (ok. 2 tys. zł).

Wniosek Rady Gminy Gorlice spełniał wymogi Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Uzyskał pozytywną opinię Jerzego Millera, Wojewody Małopolskiego. Kwestia podwójnego nazewnictwa była również konsultowana z mieszkańcami, a Rada Gminy Gorlice podjęła w tej sprawie uchwałę.
cerkiew łemkowie
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj