„SCHETYNÓWKI” W MAŁOPOLSCE
2008-12-16
34 zastrzeżenia do listy inwestycji, które otrzymają dofinansowanie na realizację inwestycji drogowych w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” zgłosiły małopolskie gminy i powiaty, które nie dostały dotacji. W piątek (12 grudnia) upłynął termin zgłaszania zastrzeżeń w tej sprawie.

Powiaty zgłosiły 10 zastrzeżeń, natomiast gminy 24. Komisja, składająca się z przedstawicieli wojewody, marszałka, krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz policji, obecnie rozpatruje zastrzeżenia.

Ostateczna lista inwestycji zostanie przesłana przez Wojewodę do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 19 grudnia 2008 roku.

Przypomnijmy:
Do 21 listopada do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wpłynęło 166 wniosków o przyznanie dotacji, tzw. „schetynówek” na realizację inwestycji drogowych. 22 powiaty złożyły 38 wniosków na łączną kwotę ponad 61,5 mln zł. Gminy złożyły 128 wniosków o dofinansowanie w wysokości ponad 85,5 mln zł. W sumie małopolskie samorządy starały się o ponad 147 mln zł.

4 grudnia Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski ogłosił, że dofinansowanie otrzyma w sumie 46 wniosków. Wnioski te pod względem formalnym i merytorycznym oceniała komisja wojewódzka. W wyniku weryfikacji 14 wniosków z 11 powiatów oraz 32 wnioski z gmin otrzyma dofinansowanie na kwotę 62,5 mln zł.


W ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” samorządy mogą starać się o dofinansowanie remontów i budowy dróg gminnych i powiatowych. Każdego roku na drogi lokalne rząd przeznaczy 1 mld zł. Pieniądze te będą dzielone po równo na każde z 16 województw. Małopolska otrzymywać będzie zatem 62,5 mln zł. O przyznaniu dotacji na terenie województwa decydować będzie komisja, powołana przez wojewodę.
droga
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj