NA ODBUDOWĘ PO POWODZIACH
2008-12-08
O ponad 240 mln złotych z przyszłorocznego budżetu państwa będą się starać małopolskie samorządy na usuwanie zniszczeń po gwałtownych ulewach i powodziach w latach 2005-2008. Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski przygotował listę rankingową jednostek, które mogą starać się o pieniądze.

Na liście tej znalazło się 108 gmin, 13 powiatów oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie i Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie.

Gminy obliczyły swoje potrzeby na 142 mln 550 tys. zł, powiaty - na 49 mln 828 tys. zł, samorząd województwa małopolskiego- na ponad 48 mln. zł.
Przy opracowaniu listy uwzględniono okres od 2005 – 2008 roku. Zgodnie z wymogami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, na liście znalazły się gminy i powiaty, w których w roku wystąpienia klęski żywiołowej, straty w infrastrukturze wyniosły co najmniej 5% w stosunku do dochodów własnych.

Na podstawie listy rankingowej przygotowany został także wykaz priorytetowych zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, które jednostki samorządu terytorialnego chcą zrealizować w 2009 roku.

Dotyczą one m.in.: remontów i odbudowy dróg, przepustów, mostów i kładek, obiektów wodno-kanalizacyjnych, uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych występujących w Małopolsce w latach 2004-2008.

Lista rankingowa

W 2008 roku w Małopolsce łączna wielkość strat w infrastrukturze, spowodowanych intensywnymi opadami atmosferycznymi oraz lokalnymi powodziami wyniosła prawie 215,9 mln zł. Straty poniosły 73 gminy (133,6 mln zł) oraz 9 powiatów (74,6 mln zł). Zniszczenia na drogach administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich oszacowano na 2,5 mln zł, natomiast uszkodzenia cieków i obiektów wodnych administrowanych przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - na 5,2 mln zł.

W sumie zniszczeniom uległo ponad:
- 1000 km dróg, 200 przepustów
-130 mostów i kładek
- 42 km koryt cieków wodnych oraz 30 budynków użyteczności publicznej.

Największe straty poniosły gminy: Szaflary (10 mln zł), Czarny Dunajec (9,5 mln zł), Stary Sącz (6,9 mln zł), Bukowina Tatrzańska (6,6 mln zł) oraz Nowy Targ (5,6 mln zł).
Wśród powiatów najbardziej ucierpiały: nowotarski (30,9 mln zł), nowosądecki (9,5 mln zł), tatrzański (9,3 mln zł).
powódź zakopane
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj