SPRAWDŹ SWOJE KSIĘGI WIECZYSTE
2010-01-02
Czy na pewno jesteś właścicielem domu, w którym mieszkasz? Czy masz problemy ze sprzedażą gruntu? Nie możesz wziąć kredytu hipotecznego, ponieważ nie załatwiłeś formalności spadkowych? We wszystkich tych sprawach i wszelkich innych związanych ze stanem własnościowym nieruchomości możesz uzyskać pomoc w specjalnych punktach konsultacyjnych funkcjonujących w każdym powiecie.

W powiatowych punktach konsultacyjnych bezpłatnie można uzyskać wskazówki oraz pomoc prawną m.in. w następujących sprawach:
- procedura sprawdzenia stanu ksiąg wieczystych
- procedura sprawdzenia zgodności wpisu w księdze wieczystej ze stanem rzeczywistym
- procedura uzyskania tytułu prawnego do zajmowanej nieruchomości
- postępowanie spadkowe

Z szacunków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że wielu właścicieli nieruchomości nie ma zapisanego prawa do własności w księgach wieczystych. Bardzo częstą sytuacją jest również nieregulowanie kwestii spadkowych po zmarłych krewnych. Wiele też osób, szczególnie na terenach rolniczych, posiada jedynie akty własności nieruchomości, ale nie figuruje w księgach wieczystych.
Obecnie księgi wieczyste stanowią najważniejszy dokument potwierdzający prawo do własności nieruchomości. Bez właściwego wpisu do ksiąg wieczystych nie można m.in. sprzedawać ani kupować nieruchomości, nie można wziąć kredytu hipotecznego, nie można uzyskać pozwolenia na budowę.
Punkty konsultacyjne to jeden z elementów akcji porządkowania stanu prawnego nieruchomości, przede wszystkim należących do Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Obowiązek ten wynika z Ustawy z 7 września 2007 roku o ujawnieniu w ksiegach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Wojewoda nadzoruje wykonanie tej ustawy.
Punkty konsultacyjne będą działały przez najbliższe dwa lata - do listopada 2010 roku.

WYKAZ PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH
Urząd Wojewódzki
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj