DECYZJA DLA S 7
2008-11-14
Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski wydał decyzję lokalizacyjną dla kolejnego krakowskiego odcinka drogi S-7 między węzłem „Rybitwy” a węzłem „Igołomska”. Droga S-7 łączyć będzie Gdańsk z Rabką, a Trasa Nowohucka będzie stanowić wschodnią obwodnicę Krakowa.

Ten 4,4 km odcinek drogi będzie łączył węzeł „Rybitwy” przy ul. Christo Botewa z węzłem „Igołomska” na skrzyżowaniu ulic Igołomskiej i Ptaszyckiego. Trasa poprowadzi mostem przez Wisłę. Zostanie również wybudowanych m.in. 5 wiaduktów oraz dwa tunele dla pieszych, a także kilka dróg dojazdowych.

W bezpośrednim otoczeniu inwestycji znajdują się obiekty stanowiące przedmioty dziedzictwa architektonicznego:
– trakt zabytkowy z nawierzchnią brukową w rejonie fortu „Mogiła”,
– kapliczka z figurą Chrystusa Nazareńskiego i św. Jana Nepomucena przy ul. Pod Wierzbami, za wałami Wisły.
Obiekty te są zagrożone uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac ziemnych, konieczne jest uzgodnienie z Małopolskim Konserwatorem Zabytków właściwego sposobu prowadzenia prac budowlanych.
W związku z bogatą historią Krakowa i okolic, w trakcie prac budowlanych można spodziewać się licznych stanowisk archeologicznych, dlatego będą wymagane badania archeologiczne, poprzedzające realizację inwestycji. W trakcie prowadzonych prac ziemnych winien być zapewniony nadzór archeologiczny.
Projektowany odcinek biegnie nowym śladem głównie przez nieużytki rolne i tereny zalewowe Wisły. Część biegnie przez prywatne działki, które zostaną wykupione po cenach rynkowych.
Projektowany odcinek drogi ekspresowej S-7 jest elementem krajowej sieci drogowej. Droga ekspresowa S-7, czyli planowana droga Gdańsk – Rabka-Zdrój o łącznej długości około 720 km, zlokalizowana będzie w większości w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 7, czyli korytarzu trasy europejskiej E-77. Droga ma połączyć aglomerację trójmiejską, warszawską i krakowską.
Na terenie województwa małopolskiego droga S-7 będzie przebiegała przez: Miechów, Słomniki, Kraków, Głogoczów, Myślenice, Skomielna Biała, Rabka-Zdrój.
Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która 10 października 2008 r. zawarła umowę z firmą Polimex-Mostostal SA na budowę pierwszego krakowskiego odcinka drogi S-7 na odcinku węzeł „Bieżanów” - węzeł „Rybitwy”.
Autostrada
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj