NOWI OBYWATELE POLSCY
2008-11-12
11 listopada Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski wręczył akty nadania obywatelstwa polskiego 19 osobom pochodzącym m.in. z Norwegii, Francji, Algierii, Rosji, Ukrainy oraz Stanów Zjednoczonych.

13 osób uzyskało obywatelstwo na mocy postanowienia Prezydenta RP, natomiast 6 osób - na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego.

Prezydent może nadać obywatelstwo cudzoziemcowi, który w Polsce przebywa legalnie co najmniej od 5 lat. Prezydent może również nadać obywatelstwo z pominięciem tego warunku, biorąc pod uwagę szczególną osobistą sytuację starającego się.

Wojewoda nadaje obywatelstwo cudzoziemcowi, który jest małżonkiem obywatela polskiego od co najmniej 3 lat i od co najmniej 2 lat legalnie przebywa w Polsce.

W latach 2005-2008 Wojewoda Małopolski, na mocy postanowienia Prezydenta RP, wręczył akty nadania obywatelstwa polskiego 219 osobom. W roku ubiegłym - 32 osobom.

W roku 2008 27 osób - małżonków obywateli polskich złożyło do wojewody wnioski o przyznanie obywatelstwa polskiego.

W Małopolsce obywatelstwo polskie najczęściej uzyskują obywatele: Ukrainy, Federacji Rosyjskiej i Białorusi. Obywatelami polskimi stały się również osoby pochodzące m.in. z Filipin, Konga i Kolumbii.
obywatelstwa MUW wręczenie obywatelstw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj