BĘDĄ PIELĘGNIARKI W DPS-ach
2008-10-10
Pensjonariusze małopolskich Domów Pomocy Społecznej będą mieli lepszy dostęp do opieki pielęgniarskiej. W Małopolsce wdrażany jest pilotażowo nowy system finansowania opieki pielęgniarskiej w DPS-ach.

Zarówno pensjonariusze, jak i dyrekcje DPS skarżyły się na brak dobrych rozwiązań w zakresie finansowania opieki pielęgniarskiej. Przepisy nie przewidują zatrudnienia pielęgniarek w domach pomocy społecznej, gdyż nie są one zakładami opieki zdrowotnej. Domy pomocy społecznej zapewniają opiekę, mieszkanie, wyżywienie itp., ale już nie zapewniają ani opieki lekarskiej ani pielęgniarskiej. Pensjonariusze - jak wynika z przepisów tak jak wszyscy mieszkańcy, mieli być po prostu zapisani do swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Usługi pielęgniarskie miała zapewniać pielęgniarka rodzinna.

W opinii dyrekcji domów pomocy społecznej, jak i samych pensjonariuszy i ich rodzin taka opieka nie była wystarczająca. DPS-y szukały więc rozwiązań pośrednich i zatrudniały pielęgniarki na etatach opiekunek. Nie zapewniało to jednak całkowitego rozwiązania problemu, utrudniało zapewnienie właściwej opieki dla pensjonariuszy, było też niekorzystne dla samych pielęgniarek.

Wojewoda Małopolski podjął starania w celu poprawy sytuacji. Zorganizowano spotkanie z udziałem przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia, domów pomocy społecznej i związków zawodowych.

Narodowy Fundusz Zdrowia zaproponował rozwiązanie w postaci tzw. pielęgniarskiej opieki środowiskowej finansowanej zadaniowo. NFZ zawiera wtedy kontrakt z prywatną praktyką pielęgniarską lub zakładem opieki zdrowotnej, który świadczy usługi pielęgniarskie dla pensjonariuszy DPS. W tym systemie pielęgniarka opiekuje się maksymalnie 8 pacjentami, a jej praca finansowana jest „zadaniowo”, co oznacza, że NFZ wycenia każdą czynność wykonywaną przez pielęgniarkę w DPS, m.in. wymianę cewnika, karmienie, toaletę, gimnastykę usprawniającą itp.

Jest to rozwiązanie przygotowane specjalnie z myślą o zapewnieniu opieki pielęgniarskiej osobom obłożnie chorym, m.in. w DPS-ach. W normalnym trybie pielęgniarka środowiskowa ma pod opieką nawet do 2750 pacjentów, których odwiedza, w razie potrzeby, w domach. NFZ płaci określoną stawkę za każdego pacjenta, niezależnie od czynności, jakie pielęgniarka musi wykonać.

Od 1 października kontrakt z Małopolskim Oddziałem NFZ na nowych zasadach zawarła już pierwsza praktyka pielęgniarska - świadcząca usługi dla podopiecznych DPS w Olkuszu.

Małopolski Urząd Wojewódzki chce zachęcić inne Domy Pomocy Społecznej do przetestowania nowego systemu. Chęć udziału w pilotażu zgłosiły już DPS w Bochni oraz „Betania” w Miechowie.
szpital zdrowie choroba lekarz medycyna
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj