RAZEM BEZPIECZNIEJ
2008-10-29
3 mln zł. z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczyła Rada Ministrów na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” w 2009 roku. Do 3 listopada br. organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą starać się o dofinansowanie własnych projektów w ramach programu.

Rządowy program „Razem bezpieczniej” adresowany jest do organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego z całego kraju. Ma on na celu m.in. poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom.

Proponowane przez organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego projekty powinny dotyczyć takich obszarów jak:

- Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania
- Przemoc w rodzinie
- Bezpieczeństwo w szkole
- Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej
- Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
- Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej
- Ochrona dziedzictwa narodowego

W 2007 roku wśród projektów realizowanych w Małopolsce i dofinansowanych w ramach programu „Razem bezpieczniej” znalazły się m.in.:

- „Akademia Misia Ratownika” – projekt przygotowany przez Stowarzyszenie Laboratorium Troski, mający na celu ochronę dzieci i młodzieży przed zagrożeniami takimi jak np.: wypadki drogowe, przemoc czy uzależnienia. Projekt uzyskał dotację w wysokości 60 tys. zł. Program realizowany był na terenie całej Polski.

- „Budowa miasteczka komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rabie Wyżnej” – projekt opracowany przez Urząd Gminy Raba Wyżna, mający na celu bezpieczną naukę zasad ruchu drogowego oraz doskonalenie przez dzieci jazdy na rowerze i motorowerze. Projekt uzyskał dotację w wysokości 140 tys. zł.

Głównym koordynatorem programu jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na terenie województwa program koordynował będzie wojewoda wraz z zespołem, który wyłoni 5 najciekawszych projektów i przedstawi je międzyresortowemu zespołowi wspierającemu realizację programu. Wojewoda będzie przyznawał również środki na realizację wyróżnionych projektów w formie dotacji celowych.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w formie tradycyjnej oraz na adres poczty elektronicznej:
bz@malopolska.uw.gov.pl

Wzór wniosku:

Szczegółowe informacje na temat programu „Razem bezpieczniej” są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:
http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/:
Program Razem bezpieczniej_logo
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj