MAJĄTEK KRZESZOWICKI WRACA DO POTOCKICH
2008-10-01
Pałac wraz z parkiem i uzdrowisko w Krzeszowicach oraz ruiny zamku Tenczyn w Rudnie wracają do rodziny Potockich. Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski uznał, że nie powinny podlegać one dekretowi o reformie rolnej z roku 1944.

Krzeszowicki majątek Potockich przeszedł na rzecz skarbu państwa w roku 1945 na mocy dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z roku 1944 o przeprowadzeniu reformy rolnej.
Zgodnie z tym przepisem na rzecz państwa przechodziły wszystkie tzw. nieruchomości ziemskie przekraczające 50 ha użytków rolnych bądź 100 ha powierzchni całkowitej.
Potoccy o odzyskanie majątku starają się od roku 2001, argumentując, że zasadnicza część nieruchomości (z wyjątkiem folwarku) nie powinna podlegać reformie rolnej, ponieważ nigdy nie prowadzono tam działalności rolnej. Do Potockich należały m.in.:
- pałac z roku 1850 z rozległym parkiem - w czasie II wojny światowej letnia rezydencja generała Franka, obecnie jest nieużytkowany
- zabudowania w części pałacowo-parkowej, w których obecnie znajduje się siedziba Urzędu Miasta i Gminy Krzeszowice, Urząd Stanu Cywilnego, siedziba starostwa powiatowego
- uzdrowisko, w tym budynek zdrojowy „Zofia” (w którym obecnie mieści się Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu) oraz pałac Vauxhall, mieszczący dziś Krzeszowicki Ośrodek Kultury.
- ruiny zamku Tenczyn w Rudnie.
W roku 2004 wojewoda małopolski stwierdził, że majątek podlega jednak dekretowi PKWN. Byli właściciele odwołali się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który uchylił decyzję i przekazał sprawę wojewodzie do ponownego rozpatrzenia.
Jerzy Miller, rozpatrując sprawę, stwierdził, że majątek Potockich nie może podlegać reformie rolnej, ponieważ nie stanowi nieruchomości ziemskiej - nigdy nie służył uprawianiu roli ani hodowli, był również niezależny od części folwarcznej.
W sumie Potoccy odzyskają ponad 33 ha.
zamek ruiny tenczyn rudno
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj