KOLEJNY MILION NA POMOC SPOŁECZNĄ
2008-10-14
Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski po raz drugi w tym roku przeznaczył ponad milion złotych na pomoc społeczną. Dofinansowanie z budżetu Wojewody otrzymają małopolskie organizacje pozarządowe, które do 30 października br. zgłoszą do konkursu swoje projekty.

Instytucje pozarządowe otrzymają od Wojewody w sumie 1,2 mln. zł. na pomoc społeczną. Pieniądze przekazane zostaną w drodze konkursu ofert, przeznaczonego dla organizacji pozarządowych, kościołów a także związków wyznaniowych, zajmujących się pomocą społeczną.

Dotacja Wojewody zostanie przeznaczona m.in.: na pomoc bezdomnym, osobom starszym, rodzinom i opiekunom osób niepełnosprawnych, chorych. Ponadto Wojewoda wesprze finansowo organizacje przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu.

Organizacje, które chcą wziąć udział w konkursie powinny złożyć wniosek aplikacyjny w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, w terminie do 30 października 2008 roku. (Szczegóły dotyczące konkursu).

Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej MUW, pokój nr 492 lub 493, przy ul. Basztowej 22 w Krakowie lub pod numerami telefonu: 012/ 39 21 492, 012/39 21 493.

Lista organizacji, których projekty dostaną wsparcie finansowe od Wojewody zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, na stronach internetowych urzędu (www.malopolska.uw.gov.pl) oraz będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Wydziale Polityki Społecznej MUW.

To już druga w tym roku edycja konkursu. W pierwszej edycji z dofinansowania o łącznej wysokości 1,3 mln złotych skorzystały 64 organizacje. W sumie w 2008 roku Wojewoda przeznaczył na pomoc społeczną 2,5 mln zł.
MUW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj