POROZUMIENIE W DOLINIE GIER
2008-09-20
19 firm oraz Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński i Krakowski Park Technologiczny podpisali w czwartek (18 września) porozumienie w sprawie utworzenia w Krakowie Europejskiego Centrum Gier - miejsca produkcji gier wideo.

Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, jako jeden z pierwszych poparł ten projekt i był inicjatorem zawarcia porozumienia. - Dziękuję za odwagę - mówił podczas uroczystości podpisania porozumienia. - Na krakowskich uczelniach studiuje ponad 180 tys. młodych ludzi. Chcemy dać tym najlepszym atrakcyjną ofertę pracy. Cieszę się też, że klaster ma charakter otwarty i kolejne firmy mogą zgłaszać się do współpracy. Dzięki temu będzie wzrastać zarówno jego wartość intelektualna jak i gospodarcza.
W krakowskiej „Dolinie Gier” znajdą się nowoczesne studia animacji i produkcji dźwiękowej. Celem sygnatariuszy porozumienia jest stworzenie nowoczesnego ośrodka technologii gier wideo w zakresie badań, wdrożeń i kształcenia kadr z zapewnieniem wzajemnych transferów wiedzy, środków i technologii.
Misją Europejskiego Centrum Gier jest wspieranie rozwoju przemysłu gier wideo jako branży regionalnej szansy Małopolski, poprzez stworzenie sieci współpracy przedsiębiorstw, samorządu terytorialnego, uczelni wyższych i instytucji otoczenia biznesu.
Utworzenie Klastra jest zgodne z założeniami Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013, która za jeden z głównych obszarów strategicznego rozwoju Małopolski uznaje rozwój technologii i technik informacyjnych.
Uroczystość zawarcia porozumienia odbyła się w czwartek (18 września) na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego.
krakowski park technologiczny
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj