JAK UCZYĆ O MNIEJSZOŚCIACH NARODOWYCH
2008-10-07
W małopolskich szkołach trwa konkurs dla nauczycieli na opracowanie programu „Różnorodność etniczna Małopolski”. Pomysłodawcą konkursu jest Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, który chce zachęcić nauczycieli, aby przedstawili swoje pomysły na to, jak w atrakcyjny sposób przekazać uczniom wiedzę na temat mniejszości narodowych i etnicznych w Małopolsce.

W Małopolsce mieszkają przedstawiciele siedmiu mniejszości narodowych - Ukraińcy, Słowacy, Czesi, Ormianie, Rosjanie, Żydzi, Niemcy oraz dwóch etnicznych – Romowie i Łemkowie. Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski chce przekonać nauczycieli, aby w ramach obowiązującej w każdej szkole tzw. ścieżki regionalnej Edukacja Regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie przekazali uczniom wiedzę na temat historii i kultury tych społeczności. Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Małopolsce.

Wojewoda ogłosił konkurs dla małopolskich nauczycieli, którzy pojedynczo lub w 2-osobowych zespołach opracują program edukacyjny dla uczniów z danej grupy edukacyjnej: klasy IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

Program powinien przybliżać uczniom dorobek kulturalny wszystkich historycznych oraz obecnych mniejszości narodowych i etnicznych województwa małopolskiego. Powinien być uzupełniony konspektami lekcji, zestawieniem źródeł wykorzystywanej ikonografii i literatury. Do programu może być dołączona również opinia zarejestrowanej w Polsce organizacji lub związku kulturalnego mniejszości.

Prace wraz z formularzem należy zgłaszać do 30 kwietnia 2009 roku w Kuratorium Oświaty, przy ul. Basztowej 22 w Krakowie lub delegaturze w Nowym Sączu, Nowym Targu, Tarnowie lub Wadowicach.

Programy zgłoszone do konkursu oceni komisja konkursowa, którą Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski powoła do 30 kwietnia 2009 roku. W skład komisji wejdą przedstawiciele m.in.: małopolskiego kuratora oświaty, Katedry Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacji ZNAK, która realizuje m.in.: programy międzykulturowe. Komisja przy ocenianiu prac będzie mogła zasięgnąć opinii ekspertów z Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych działającej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Komisja wyłoni trzech zwycięzców konkursu. Główna nagroda w wysokości 1000 zł trafi do każdego nauczyciela, który dla uczniów z danej grupy edukacyjnej opracuje najciekawszy program. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 maja 2009 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Wybrane prace będą zamieszczone w Biuletynie Informacyjnym Małopolskiego Kuratora Oświaty, dzięki czemu każdy nauczyciel będzie mógł wykorzystać taki program przy realizacji ścieżki edukacyjnej – Edukacja Regionalna. Projekt ma ruszyć w roku szkolnym 2009/2010.

Wszelkie informacje na temat konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym są dostępne na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie (www.kuratorium.krakow.pl) oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (www.malopolska.uw.gov.pl).
dzieci-klasa-uczniowie
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj