UCZĄ SIĘ RAZEM
2008-09-03
1 września w Szkole Podstawowej w Maszkowicach pięcioro dzieci romskich rozpoczęło naukę w klasach pierwszych wspólnie ze swoimi polskimi rówieśnikami.

Od nowego roku szkolnego w Maszkowicach pracuje dodatkowy nauczyciel wspomagający. Razem w szkole zatrudnionych jest trzech nauczycieli wspomagających, którzy pomagają dzieciom m.in. w odrabianiu zadań, uzupełnianiu zaległości edukacyjnych oraz rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Ponadto, w szkole pracuje jeden asystent romski. W ciągu kilkunastu dni pracę rozpocznie kolejny asystent.

W dalszym ciągu szkoła stara się pozyskać psychologa, który opracowałby program integracji społecznej. Gmina Łącko ma do końca tego roku rozdysponować 265 tys. złotych z funduszy europejskich (Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich) na szeroko pojęte działania z zakresu integracji społecznej. Część tej kwoty już wykorzystano m.in. na realizację działań integracyjnych (wycieczki turystyczno-krajoznawcze, zajęcia sportowe, obozy dla dzieci). W najbliższym czasie ogłoszony zostanie kolejny konkurs ofert (pierwszy ogłoszono w lipcu i już został zakończony) na realizację programu psychologicznego dla Maszkowic oraz kolejnych działań integracyjnych.

Ponadto, gmina Łącko zgłosiła do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 10 projektów w ramach rządowego programu na rzecz społeczności romskiej na rok 2009. Projekty te dotyczą m.in. budowy przedszkola integracyjnego dla dzieci polskich i romskich w Jazowsku, dodatkowych zajęć indywidualnych i wyrównawczych dla uczniów, zatrudnienia psychologa, asystenta romskiego oraz dwóch dodatkowych nauczycieli wspomagających, zakupu podręczników i przyborów szkolnych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podejmie ostateczną decyzję o przyznaniu i podziale środków w ramach tego programu na przełomie października i listopada.

Wszystkie te działania składają się na „mikroprogram” dla Maszkowic, który wypracowany został podczas spotkania, które Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, zorganizował pod koniec czerwca. W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim zebrali się wtedy m.in. przedstawiciele gminy Łącko, dyrekcji szkoły w Maszkowicach, społeczności romskiej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Obywatelskich. Wojewoda zapowiedział wówczas likwidację oddzielnych klas dla dzieci romskich, które istniały w szkole w Maszkowicach.

W szkole w Maszkowicach uczy się łącznie 35 dzieci romskich.
romowie miller
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj