MAŁOPOLSKI SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO
2008-08-18
W Małopolsce rusza projekt, którego efektem będzie opracowanie „Małopolskiego systemu doradztwa zawodowego”. System będzie stanowił wzorzec, na którym będą mogły opierać się organy założycielskie placówek oświatowych i sami dyrektorzy szkół.

Pierwszym etapem projektu będzie diagnoza obecnie funkcjonującego systemu doradztwa zawodowego. Małopolskie Kuratorium Oświaty chce się dowiedzieć, w jakim stopniu szkoły realizują swoje zadania w ramach doradztwa zawodowego i na ile jest ono skuteczne. Diagnoza ma wykazać, czy małopolscy uczniowie (oraz ich rodzice) mają realne szanse skorzystania ze wsparcia podczas wyboru drogi zawodowej po skończeniu szkoły.
Kolejnym elementem projektu będzie tygodniowy wyjazd 14 wizytatorów z Małopolski do Nadrenii - Palatynatu (Niemcy). Wizytatorzy chcą zapoznać się z tamtejszym systemem doradztwa zawodowego.
Projekt zakończy się opracowaniem wzorcowego modelu „Małopolskiego systemu doradztwa zawodowego” z uwzględnieniem roli szkół, nauczycieli, samorządów i innych instytucji zajmujących się doradztwem, np. poradni psychologiczno-pedagogicznych. Powstanie również przykładowy opis wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego - do wykorzystania przez dyrektorów placówek. System doradztwa ma objąć głównie gimnazjalistów.
Projekt trwał będzie od stycznia do maja 2009. Diagnoza sytuacji w Małopolsce rozpocznie się już jesienią.
Projekt przygotowywany jest przez Małopolskie Kuratorium Oświaty i jest finansowany z programu Leonardo da Vinci. Wartość projektu: prawie 20 tys. euro.
Kuratorium planuje również późniejszy monitoring, który ma wskazać, jak wprowadzenie systemu wpłynie na właściwe wybory zawodowe małopolskich uczniów.
doradcy zawodowi miller dzigański kurator
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj