MAŁOPOLSKA PIERWSZA ROZLICZYŁA INTERREG
2008-07-29
Małopolska jako pierwsze województwo zakończyła i rozliczyła program współpracy transgranicznej INTERREG. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w wysokości ponad 16 mln. złotych, na pograniczu polsko-słowackim udało się zrealizować 26 projektów, m.in. budowę dróg i szlaków turystycznych, oczyszczalni ścieków, zakup sprzętu ratowniczego, rozbudowę skansenu.

Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska – Republika Słowacka 2004-2006 realizowany był w województwach: małopolskim, podkarpackim i śląskim oraz po stronie Republiki Słowackiej na terenach dwóch przygranicznych regionów Žilinský i Prešovský.

NAJWIĘKSZE PROJEKTY:

Modernizacja szlaku turystycznego z Niedzicy do Czerwonego Klasztoru „Janosikowy Szlak”.

Całkowita wartość projektu: 2 284 756 zł
Dofinansowanie: 1 713 567 zł

Projekt objął odcinek z Niedzicy do granicy państwa. Wybudowano chodniki wraz ze ścieżką rowerową na długości 1,2 km, wybudowano place postojowe i 3 zatoki autobusowe wraz z wiatami przystankowymi. Na całej długości zmodernizowanego odcinka zrobiono oświetlenie i kanalizację deszczową oraz prace związane z odwodnieniem.


Rozbudowa Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu

Całkowita wartość projektu: 1.703.463,87 zł
Dofinansowanie: 948.078,42 zł

Przeniesienie 3 zagród Kolonistów Józefińskich (niemieckich) z Gołkowic Dolnych koło Starego Sącza z przełomu XVIII i XIX wieku. Wykonany projekt urozmaici prezentowany dotychczas obraz XIX-wiecznej wsi sądeckiej oraz umożliwi organizowanie w skansenie wystaw czasowych (powierzchnie ekspozycyjne).


Transgraniczna współpraca polsko-słowackich górskich organizacji ratowniczych Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i Horskă Zăchrannă Služba (HZS)

Całkowita wartość projektu: 335.614,48 zł
Dofinansowanie: 248.690,33 zł

Projekt dotyczy zacieśnienia współpracy polsko-słowackich górskich organizacji ratowniczych w zakresie wyrównania poziomu wyszkolenia ratowników oraz stworzenia kompatybilnych programów szkoleniowych w celu poprawy koordynacji działań ratowniczych w Tatrach.
W ramach projektu kupiono sprzęt ratowniczy oraz zorganizowano wspólne szkolenia doskonalenia technik ratowniczych w zakresie:
– ratownictwa jaskiniowego (przeszkolono 20 ratowników górskich TOPR i HZS),
– ratownictwa lawinowego (przeszkolono 15 ratowników górskich TOPR i HZS oraz 15 psów ratowniczych),
– zimowego ratownictwa naziemnego (20 ratowników górskich TOPR i HZS)
– letniego ratownictwa naziemnego (26 ratowników górskich TOPR i HZS).


Zakup sprzętu na potrzeby transgranicznego systemu przeciwdziałania powodziom i awariom na polsko-słowackim pograniczu

Całkowita wartość projektu: 2 818 364 zł
Dofinansowanie: 1 698 997

Kupiono m.in. specjalistyczne samochody, kontenery przeciwpowodziowe, pompy.
interreg_Polska_Słowacja_logo
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj