WIĘCEJ PIENIĘDZY - WIĘCEJ SPECJALISTÓW
2008-07-28
Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczy w przyszłym roku więcej pieniędzy na opiekę medyczną w tych rejonach Małopolski, gdzie brakuje lekarzy specjalistów. Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski spotkał się z przedstawicielami małopolskich samorządów, aby zachęcić ich do wykorzystania tych środków i do współpracy w likwidacji „medycznych białych plam” w naszym województwie.

Mieszkańcy wielu małopolskich gmin i powiatów mają kłopoty z dotarciem do lekarzy specjalistów. - Jest Małopolska „A” i Małopolska „B” - mówi wojewoda. - Małopolska „A” to przede wszystkim Kraków i pozostałe większe miasta, gdzie nie ma dużych problemów z dotarciem do specjalisty. W Małopolsce „B”, którą stanowią głównie regiony wiejskie, czasem opieki specjalistycznej nie ma w ogóle. Przyczyną tych kłopotów jest nie tylko niskie finansowanie przez NFZ. W wielu przypadkach lekarze w małych miejscowościach po prostu nie chcą pracować, chociaż fundusz chciałby wykupić usługi w tych rejonach.

Jerzy Miller, wraz z małopolskim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia, próbują rozwiązać ten problem. NFZ zobowiązał się do zwiększenia w przyszłym roku kontraktów na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną i do ogłoszenia konkursów na świadczenie usług medycznych w tych rejonach, gdzie opieki brakuje. - To nowa jakość - przekonuje wojewoda. - Pieniądze czekają, są do wzięcia. Trzeba teraz pozyskać lekarzy. Wojewoda podkreśla, że to wójtowie i starostowie mają możliwości zachęcenia lekarzy do pracy w ich miejscowościach, np. dysponują lokalami i mogą sfinansować urządzenie gabinetów.

Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia opracował mapę dostępności do świadczeń medycznych w Małopolsce. Jak wynika z analizy na mapie naszego województwa wciąż widnieją obszary, gdzie dostęp pacjentów do opieki medycznej nie jest zadowalający. Te tzw. białe plamy to miejsca, w których NFZ nie udało się zakontraktować żadnej placówki świadczącej opiekę w danym zakresie.

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne
Aż 9 powiatów (bocheński, brzeski, dąbrowski, miechowski, olkuski, proszowicki, tatrzański, wadowicki i wielicki) wymaga uzupełnienia bazy świadczeń medycznych o świadczenia w zakresie chirurgii dziecięcej.

Zabezpieczenia w opiekę specjalistów z dziedziny chorób zakaźnych wymaga 8 obszarów: (brzeski, chrzanowski, limanowski, Nowy Sącz wraz z powiatem ziemskim nowosądeckim, nowotarski, tarnowski wraz z miastem Tarnów, tatrzański i wielicki).

Rośnie zapotrzebowanie na alergologów, poprawy dostępności do tego typu opieki wymagają powiaty bocheński, brzeski, dąbrowski, nowotarski, proszowicki i wadowicki.

Z kolei poradnie nefrologiczne są pożądane w powiatach: limanowskim, miechowskim, olkuskim, proszowickim, wadowickim i wielickim.

W powiecie proszowickim pożądane jest lepsze zabezpieczenie w świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Powiat dąbrowski i tatrzański to białe plamy w zakresie ambulatoryjnej opieki urologicznej.

Mieszkańcy powiatu dąbrowskiego i wadowickiego potrzebują poradni logopedycznej, a pacjenci z obszaru miechowskiego i olkuskiego lepszego dostępu do świadczeń w zakresie endokrynologii.

Rehabilitacja
Potrzeby zwiększenia dostępności w zakresie lekarskiej rehabilitacji ambulatoryjnej widoczne są w przypadku kilku powiatów, nie ma jednak „białych plam”, w których nie byłoby zakontraktowanych placówek.

W przypadku Opieki Długoterminowej „białe plamy” w poradniach ambulatoryjnych medycyny paliatywnej nie występują, ale są widoczne w przypadku zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych (zabezpieczenia wymagają powiaty: brzeski, chrzanowski, dąbrowski, krakowski, nowosądecki, tarnowski oraz miasta Nowy Sącz i Tarnów, a także powiaty: myślenicki, nowotarski, oświęcimski, bocheński, gorlicki, limanowski, miechowski, proszowicki, tatrzański, wadowicki i wielicki). Ogłoszenia konkursów wymagają również: świadczenia w zakładach opiekuńczo leczniczych (tzw. ZOL -e) – niezabezpieczone pozostają powiaty bocheński, gorlicki, limanowski, miechowski, proszowicki, tarnowski, tatrzański, wadowicki, wielicki.

Lepszego zabezpieczenia wymaga także Opieka Psychiatryczna w Małopolsce. Kraków potrzebuje oddziału dziennego psychiatrycznego geriatrycznego oraz oddziału dziennego terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych. W powiecie nowotarskim Małopolski Oddział NFZ planuje zakontraktować oddział leczenia zaburzeń nerwicowych oraz oddział leczenia uzależnień.
NFZ_konferencja_białe plamy
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj