POMAGAMY NISZCZYĆ BARSZCZ
2008-07-01
Do wszystkich gmin i powiatów małopolskich trafiły drogą elektroniczną ulotki z informacją o szkodliwości barszczu Sosnowskiego oraz sposobach jego niszczenia. Barszcz nie jest objęty ustawowym obowiązkiem niszczenia, ale ponieważ jest rośliną sprawiającą kłopoty, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie chce pomóc mieszkańcom Małopolski i samorządom.

Barszcz Sosnowskiego to chwast, który rozprzestrzenia się bardzo szybko na polach uprawnych i w lasach. Może być szkodliwy dla ludzi, ponieważ wydziela parzącą substancję, powodująca zapalenie skóry. Roślina ta nie podlega zwalczaniu z urzędu przez służby wojewody, ale WIORiN chce pomóc w radzeniu sobie z tym problemem. W Małopolsce przeprowadzono badania częstości występowania oraz lokalizacji barszczu i na tej podstawie opracowano mapkę największych skupisk tej rośliny.

Poza dokumentami w formie elektronicznej, do gmin i powiatów rozsyłane są również ulotki w formie papierowej. W ulotce można znaleźć szczegółowe informacje o barszczu, a także bardzo dokładnie opisane sposoby jego zwalczania różnymi metodami(np. mechanicznymi czy chemicznymi) Ulotka zawiera również zdjęcia rośliny na różnych etapach rozwoju - od pędu po formę dojrzałą.
Barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski Mandel) dodarł do Polski z Kaukazu w latach siedemdziesiątych. Został do nas celowo sprowadzony i miał służyć do produkcji paszy, ponieważ dość szybko przynosił duże plony i był bardzo odporny. W Polsce barszcz najchętniej uprawiano na Podhalu, Podkarpaciu oraz na pogórzu Sudeckim. Okazało się jednak, że barszcz wcale nie jest bardzo wartościowy jako pasza, a dodatkowo może być szkodliwy dla ludzi i zwierząt. Barszcz wydziela parzącą substancję, której działanie nasila sie podczas słonecznej i wilgotnej pogody. Substancja ta może powodować zapalenie skóry, pęcherze, trudno gojące sie rany, a także zapalenie spojówek. Roślina ta może być szczególnie niebezpieczna dla alergików. Barszcz może też powodować oparzenia wymion u krów.
Jako chwast roślina ta jest szczególnie dokuczliwa na polach uprawnych oraz w parkach narodowych. Najczęściej występuje na terenach wilgotnych, w pobliżu rzek i strumieni.

Wykaz powiatów na terenie których zlokalizowano barszcz Sosnowskiego:
I. Na terenie powiatu wielickiego – w gminach: a) Gdów - na polach Zakładu Doświadczalnego Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Grodkowice – w miejscowości Cichawa
b) Kłaj - Na polach Zakładu Doświadczalnego Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Grodkowice – w miejscowościach Brzezie i Grodkowice.
II. Na terenie powiatu dąbrowskiego – sporadycznie w międzywalu rzek oraz na nieużytkach i dzikich wysypiskach śmieci.
III. Na terenie powiatu krakowskiego - w gminie Zielonki – na polach Stacji Doświadczalnej Katedry Sadownictwa i Pszczelarstwa Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zlokalizowanej w miejscowości Garlica Murowana.
IV. Na terenie powiatu limanowskiego - w gminie Mszana Dolna – trzy skupiska nad rzeką Raba w miejscowości Raba Niżna.
V. Na terenie powiatu miechowskiego - w gminie Gołcza – sporadycznie w przydrożnych rowach.
VI. Na terenie powiatu myślenickiego:
w gminie Lubień – wzdłuż koryta rzeki Raba (5 skupisk),
w gminie Wiśniowa – wzdłuż koryta rzeki Krzyworzeka (pojedyncze egzemplarze).
VII. Na terenie powiatu nowosądeckiego – głównie wzdłuż brzegów rzeki Dunajec, najwięcej w gminie Łącko, pojedyncze rośliny w gminie Podegrodzie i gminie Rytro.
VIII. Na terenie powiatu tatrzańskiego – w gminach: a) Zakopane – wzdłuż potoków Zakopianka, Cicha Woda, Młyniska oraz w różnych częściach miasta przy ciągach komunikacyjnych i na prywatnych posesjach,
b) Poronin – wzdłuż potoków Zakopianka i Poroniec oraz potoku płynącego przez wieś Suche,
c) Biały Dunajec – wzdłuż koryta rzeki Biały Dunajec.
IX. na terenie powiatu nowotarskiego – w gminach: a) Szaflary - wzdłuż koryta rzeki Biały Dunajec, b) Łapsze Niżne – miejscowość Niedzica – w dolinie potoku Kacwinianka.
X. Na terenie powiatu olkuskiego- w gminach:
a) Trzyciąż - w miejscowości Ściborzyce na posesji prywatnej a także pojedyncze rośliny w innych miejscach w wymienionych wcześniej miejscowościach, ponadto niewielkie ilości spotykane są również wzdłuż poboczy dróg w Porąbce, Jangrocie i Trzyciążu.
b) Wolbrom - w miejscowości Domaniewice na posesji prywatnej.
XI. Na terenie powiatu tarnowskiego znajduje się jedno skupisko roślin przy ul. Cmentarnej w Tarnowie oraz pojedyncze rośliny wzdłuż brzegów rzek Dunajec i Biała.
XII. Na terenie powiatu wadowickiego – w gminie Wadowice we wsi Babica oraz w gminie Wieprz we wsi Frydrychowice. Ponadto pojedyncze rośliny spotykane są na terenie całego powiatu w rowach przydrożnych oraz na brzegach rzek i cieków wodnych.
barszcz Sosnowskiego
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj