INWESTYCJE W OŚWIĘCIMIU URATOWANE
2008-06-26
Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski zawarł w czwartek (26 czerwca) porozumienie z Januszem Marszałkiem, Prezydentem Oświęcimia. Równocześnie Jerzy Miller wręczył Andrzejowi Bibrzyckiemu, wójtowi gminy Oświęcim aneks do porozumienia. Dzięki temu porozumieniu uda się doprowadzić do skutku poważne oświęcimskie inwestycje, których realizacja była zagrożona.

Uroczystość to efekt długich negocjacji prowadzonych z inicjatywy Jerzego Millera w sprawie III etapu Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. Dzięki porozumieniu Miasto Oświęcim zajmie się odnową i adaptacją historycznych budynków przy ul. Kolbego, a gmina Oświęcim wybuduje główny parking dla zwiedzających KL Birkenau oraz drogę na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Po zakończeniu negocjacji Rada Ministrów podjęła uchwałę, która zmieniła wcześniejsze zapisy na ten temat. Zgodnie z poprzednią uchwałą, z lipca ub. roku, obydwa te zadania, w ramach III etapu Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego, miało realizować Muzeum. Okazało się jednak, że nie dysponuje ono wyspecjalizowanymi służbami, które byłyby w stanie poradzić sobie z tymi inwestycjami.
Jerzy Miller, starając się znaleźć wyjście z tej trudnej sytuacji, zorganizował trzy spotkania m.in. z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz władzami Miasta i Gminy Oświęcim. Podczas tych spotkań udało się uzyskać porozumienie. Uchwała Rady Ministrów z 29 kwietnia przekazała zadania, którymi nie mogło zająć się Muzeum, miastu oraz gminie Oświęcim. Rada Ministrów podjęła też decyzję o przeniesieniu na rok 2009 pieniędzy niewykorzystanych w roku 2007.
Aby mógł ruszyć III etap Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego niezbędne jest porozumienie pomiędzy Wojewodą Małopolskim i Prezydentem Oświęcimia oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. W przypadku gminy Oświęcim konieczny jest tylko aneks po porozumienia, które zawarte zostało we wrześniu 2007 roku. Dokumenty te precyzyjnie określają rolę każdego z sygnatariuszy oraz szczegółowy harmonogram prac. Jerzy Miller podkreśla, że będzie dbał o sprawną realizację programu i nadzorował jego przebieg.
ospr oświęcim porozumienie marszałek bibrzycki
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj