INTERNETOWA BAZA GROBÓW WOJENNYCH W MAŁOPOLSCE
2008-06-18
Ruszyła internetowa baza grobów wojennych w Małopolsce. Pod adresem: http://www.muw.pl/grobywojenne/ znajdują się opisy, wraz ze zdjęciami, blisko 1000 cmentarzy oraz pojedynczych mogił. W odnalezieniu potrzebnych informacji pomoże wyszukiwarka oraz interaktywna mapka.

Małopolska baza grobów wojennych była już wstępnie prezentowana Andrzejowi Przewoźnikowi, sekretarzowi generalnemu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Andrzej Przewoźnik bardzo wysoko ocenił małopolski projekt i zaproponował pracownikom Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego opracowanie ogólnopolskiej bazy grobów wojennych. Trwają ustalenia organizacyjne i techniczne.

Opisy zawierają szczegółowe informacje, m.in. o narodowości pochowanych, przynależności do formacji bojowej, dacie, a czasem nawet okolicznościach śmierci. Udało się zewidencjonować groby poległych i zamordowanych od czasu konfederacji barskiej aż do okresu stalinowskiego.

Większość informacji pochodzi z archiwów Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - gdzie dane o grobach wojennych były zbierane na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Materiały archiwalne pochodziły sprzed wielu lat i wymagały weryfikacji i uzupełnienia.
O pomoc w skompletowaniu bazy danych Jerzy Miller poprosił studentów z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od marca do czerwca studenci dotarli do mogił i cmentarzy znajdujących się w powiatach: bocheńskim, suskim i wadowickim. Małopolski Urząd Wojewódzki przeznaczył 5 tys. złotych na pokrycie kosztów podróży. Studenci, poza odwiedzaniem cmentarzy, badali również lokalne archiwa i rozmawiali z mieszkańcami.
W lipcu studenci będą kontynuować pracę nad weryfikacją posiadanych już informacji i dalszą ewidencją grobów podczas obozów naukowych. Studenci Akademii Pedagogicznej odwiedzą powiaty gorlicki i nowosądecki, a grupa z Uniwersytetu Jagiellońskiego - powiaty tatrzański i nowotarski. Każdy z obozów będzie trwał około 10 dni i weźmie w nim udział około 15 osób. 20 tysięcy złotych na organizację obozów przekazał Wojewoda Małopolski.
Pomysłodawcą bazy jest Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski. Baza przygotowana została przez pracowników Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Groby
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj