112 W MAŁOPOLSCE
2008-06-17
Małopolska, jako pierwsze i jedyne województwo, wprowadza pilotażowy system powiadamiania ratunkowego, oparty na Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Z naszego wzorca korzystać będą później inne województwa.

- Zgłosiliśmy się na ochotnika do przeprowadzenia tego pilotażu - podkreśla Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski. - W żadnym z polskich województw system oparty na CPR jeszcze w ten sposób nie funkcjonuje. Małopolska będzie pierwsza.

Nowy system:
W województwie małopolskim będą funkcjonować Centra Powiadamiania Ratunkowego, które będą miały łączność z jednostkami poszczególnych służb. Dzwoniąc pod numery: 112, 999, 998, 997 będziemy się łączyć właśnie z tym centrum. Dyspozytor odbierze wezwanie i to on zadecyduje, jakie służby i ile zespołów jest potrzebnych. Wyśle oczywiście te jednostki, które są najbliżej miejsca zdarzenia.

W Małopolsce przeprowadzimy pilotaż systemu i opracujemy wzorzec, który zostanie przekazany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z naszego wzorca korzystać będą pozostałe województwa. Pilotaż pomoże sprawdzić funkcjonowanie systemu, a także ocenić, ile Centrów Powiadamiania Ratunkowego jest potrzebnych dla jakiej liczby ludności i na jakim obszarze.
Pilotaż rozpocznie sie w Tarnowie. Poczatkowo system będzie dzialał na terenie powiatu tarnowskiego. Sukcesywnie włączane będą sąsiednie powiaty.

Do tej pory:
Dzwoniąc pod numer 112 można się dodzwonić do najbliższej jednostki obsługującej ten numer. Są to jednostki różnych służb - w każdym powiecie jest to inaczej rozwiązane. W naszym województwie, dzwoniąc pod numer 112 można się najczęściej dodzwonić na policję, ale w części powiatów telefon ten obsługuje straż pożarna oraz pogotowie ratunkowe. Nie ma wspólnego centrum koordynacyjnego - jeśli dodzwonimy się na policję, a wezwanie dotyczy np. sprawy zdrowotnej, policja przekieruje nas do pogotowia ratunkowego.
Konkurs plastyczny
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj