WAKACJE POD KONTROLĄ
2008-06-16
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego przez całą dobę pod numerem 92-87 będzie przyjmować zgłoszenia o wszelkich nieprawidłowościach w organizacji wypoczynku, które mogą spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci. Całodobowy telefon interwencyjny uruchamia również Małopolskie Kuratorium Oświaty. Pod numer 0-663-906-106 będzie można dzwonić przez całą dobę od 21.06 do 31.08 przez całą dobę.

W Małopolsce spędzi wakacje ok. 120 tysięcy dzieci w ponad 1400 placówkach. W tym około 5,5 tys. skorzysta z półkolonii, a ponad 20 tys. weźmie udział w akcji „Lato w mieście”. Służby podległe Wojewodzie Małopolskiemu kontrolują placówki, w których będą wypoczywać dzieci.

MAŁOPOLSKIE KURATORIUM OŚWIATY

1. Organizuje wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych, a także dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach. W sumie z tej pomocy skorzysta prawie 2,5 tys. dzieci. Koszty: ponad 1 mln. 850 tys.
2. Dofinansuje wypoczynek organizowany przez organizacje pozarządowe. Konkurs ofert trwa. Na ten cel kuratorium przeznacza ponad 650 tys. zł. Dofinansowanie kolonii lub obozów wyniesie 12 zł/osobę/dzień.
3. Będzie nadzorowało i kontrolowało placówki, w których wypoczywają dzieci. W tym celu wyznaczono wizytatora-koordynatora oraz wizytatorów w każdej delegaturze kuratorium
4. Uruchamia telefon interwencyjny: 0-663-906-106, który czynny będzie od 21.06 do 31.08 przez całą dobę.

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie: 012-416-21-24, www.wsse.krakow.pl
1. Ośrodki wypoczynkowe
Każda placówka, w której będą wypoczywać dzieci, musi zostać skontrolowana i zakwalifikowana przez inspektorów sanitarnych. Zakwalifikowane placówki są następnie, w ciągu całych wakacji, objęte bieżącym nadzorem sanitarnym przez pracowników powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Kontroli podlegają również placówki prowadzące żywienie w obiektach wypoczynku dzieci i młodzieży. Do tej pory zgłoszono 310 takich placówek i wszystkie uzyskały zgodę na działalność.
2. Baseny i kąpieliska
Baseny kąpielowe
W woj. małopolskim funkcjonuje łącznie 107 basenów kąpielowych z czego 52 to baseny odkryte. Państwowa Inspekcja Sanitarna w Małopolsce co miesiąc kontroluje jakość wody w basenach krytych, a w odkrytych - przed ich uruchomieniem oraz w trakcie sezonu. Jakość wody w małopolskich basenach spełnia wymagania sanitarne. Ze względów technicznych oraz z powodu remontu zamknięte są baseny: w Rabce Zdroju, Tarnowie, Olkuszu i Muszynie Złockiem.
Kąpieliska
W Małopolsce nadzorem sanitarnym objętych jest 58 miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli i kąpielisk. 6 kąpielisk spełnia kryteria Dyrektywy Kąpieliskowej a jakość wody jest raportowana do Unii Europejskiej. Są to kąpieliska w Łapanowie, pow. bocheński, Czchowie, pow. brzeski, Narożnikach Porębie, pow. dąbrowski, Bagry w Krakowie, Kryspinów, pow. krakowski, Zamajerz w Niedzicy, pow. nowotarski. Poza tym w następujących kąpieliskach woda jest przydatna do kąpieli:
- odcinki rzek i potoków:
1.rzeka Biała Tarnowska – na wysokości mostu kolejowego – Grybów
2.rzeka Dunajec w Czchowie k/szpitala – kąpielisko zorganizowane
3.rzeka Skawa w Wadowicach k/mostu
4.rzeka Skawa w Zatorze
5. rzeka Soła w Kętach
6. rzeka Soła w Oświęcimiu
7.rzeka Stryszawka -Sucha Beskidzka ul. Role
8. potok Szczawnik – na wys. restauracji „Zamkowa” – Muszyna Złockie
- zalewach i jeziorach:
1. Jezioro Rożnowskie w Koszarce – gmina Gródek nad Dunajcem
2. Jezioro Rożnowskie - na wys. pola namiotowego – Gródek nad Dunajcem
3. Jezioro Rożnowskie – na wysokości WOPR – Gródek nad Dunajcem
4. Jezioro Rożnowskie – na wysokości pola biwakowego– Bartkowa
5. Jezioro Rożnowskie w Siennej– powyżej mostu , gm. Gródek n/Dunajcem
6. Jezioro Rożnowskie – na wys. Ośrodka AWF – Znamirowice – Załęże
7. Jezioro Rożnowskie – na wys. O.W. „Rożnów” – Znamirowice – Załęże
8. Jezioro Rożnowskie – na wys. Pola Namiotowego – Tabaszowa
9. Jezioro Rożnowskie – Rożnów Plaża 10. Jezioro Rożnowskie – na wysokości przystani Yacht Club - Znamirowice
11. Jezioro Czorsztyńsko-Niedzickie – Kluszkowce – stara droga
12. Jezioro Czorsztyńsko-Niedzickie – Niedzica – Zamajerz
13. Zalew Bagry w Krakowie –kąpielisko zorganizowane
14. Zalew Balaton w Trzebini – kąpielisko zorganizowane
15. Zalew w Bolęcinie – gmina Trzebinia
16. Zalew Chechło w Trzebini – kąpielisko zorganizowane
17. Zalew w Dwudniakach – gmina Wierzchosławice
18. Zalew w Klimkówce-powyżej i poniżej starej drogi asfaltowej
19. Zalew Kozibród w Czyżówce - kąpielisko zorganizowane
20. Zalew Kryspinów-plaża- kąpielisko zorganizowane
21. Zalew ,,Na Stawach’’ w Chełmku
22. Zalew w Podlesiu Dębowym – gmina Żabno – kąpielisko zorganizowane
23. Zalew „Skowronek” w Alwerni – kąpielisko zorganizowane
24. Zalew Zabierzów Bocheński
25. Zbiornik „Kruki” rz. Soła w Oświęcimiu
26. Zbiornik retencyjny Narożniki-Poręby , gm. Radgoszcz

Woda jest nieprzydatna do kąpieli:
1. rzeka Dunajec – na wysokości oś. Wólki – Nowy Sącz
2. rzeka Kamienica – na wys. mostu kolejowego Nowy Sącz – Jamnica
3. rzeka Poprad – na wysokości O.W. „Lasek” – Piwniczna
4. rzeka Wieprzówka- Andrychów-Olszyny

Badania wody w kąpieliskach będą kontynuowane przez cały sezon letni, w przypadku zmian jakości wody będą wydawane komunikaty. Przypominamy, że podczas zakwitu sinic (zmieniony zapach, barwa wody) nie należy korzystać z kąpielisk.
Aktualne informacje na temat jakości wody do spożycia, jak i wody w kąpieliskach w poszczególnych ośrodkach wypoczynkowych i miejscowościach turystycznych woj. małopolskiego, można uzyskać w właściwych Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych oraz na stronie internetowej www.wsse.krakow.pl Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie. Ponadto informacje o jakości wody w kąpieliskach w całej Polsce - na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego www.gis.gov.pl „Monitoring jakości sanitarnej wody”.

POLICJA

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie: 997, 012-615-41-92, www.malopolska.policja.gov.pl
W czasie wakacji w ub. roku w województwie małopolskim odnotowano 1020 wypadków drogowych, w których zginęły 63 osoby, a 1393 zostały ranne. 182 dzieci poniżej 14 lat było ofiarami wypadków. 2 z nich to ofiary śmiertelne. W poprzednim roku na terenie naszego województwa doszło do 415 wypadków z udziałem rowerzystów w wyniku których 27 osób poniosło śmierć a 399 zostało rannych. Ogólnopolskie działania edukacyjno – prewencyjne pn. „Rowerem bezpiecznie do celu” będą trwały w Małopolsce przez cały okres letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Kontrole autokarów:
Obserwacje z poprzednich lat pokazują, iż liczba zgłaszanych kontroli autokarów jest bardzo duża, dlatego w największych miastach województwa małopolskiego tj. w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu od 21 czerwca zorganizowane zostaną stałe punkty sprawdzania autobusów.
- W Krakowie: parking Małopolskiego Centrum Motoryzacji Al. Pokoju 81. Zgłoszenia należy kierować do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie pod nr tel. 012-61-54-111 lub 012-61-52-905.
- W Tarnowie: rampa przy ul. Bandurskiego. Zgłoszenia należy kierować do dyżurnego KMP w Tarnowie pod nr tel. 014-633-01-39.
- W Nowym Sączu przy Bulwarze Narwiku (po przeciwnej stronie sklepu PLUS). Zgłoszenia należy kierować do dyżurnego KMP Nowy Sącz pod nr tel. 018-442-46-30. W pozostałych miejscowościach prośby o policyjne kontrole autobusów należy kierować do dyżurnego lokalnej jednostki Policji.

Podczas ubiegłorocznych wakacji policjanci skontrolowali 1493 autobusów, z czego około 66 % (983) jeszcze przed wyruszeniem w trasę. Ubiegłoroczne kontrole autobusów przewożących dzieci i młodzież ujawniły 106 nieprawidłowości technicznych, rok wcześniej - 111, w 2005 roku - 208, a w 2003 roku aż 308. Autobusów niesprawnych technicznie jest z roku na rok mniej. Najczęściej usterki dotyczyły układu hamulcowego, układu kierowniczego, oświetlenia, ogumienia oraz nieprawidłowego oznakowania autokarów.
„Policja przeciw pijanym kierowcom” - przy każdej kontroli drogowej badany będzie stan trzeźwości kierujących. Takie kontrole prowadzone będą przede wszystkim w miejscowościach turystycznych, w rejonach popularnych restauracji, wszędzie tam, gdzie będzie występowało potencjalne zagrożenie. Podjęte podczas ubiegłorocznych wakacji kontrolne działania doprowadziły do ujawnienia i wyeliminowania z ruchu 2140 nietrzeźwych kierujących.
W ubiegłorocznych działaniach policjanci garnizonu małopolskiego dokonali 6974 kontroli obozów, kolonii, kąpielisk, pól namiotowych i innych miejsc wypoczynku. Ujawnili 353 małoletnie osoby będące pod wpływem alkoholu, dokonując 9450 kontroli miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
tel. 012-416 51 20

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie 21 czerwca podejmie akcję kontrolną autobusów.
- każdego dnia wyznaczony zostanie jeden Zespół Kontrolny, który, po zgłoszeniu przez zainteresowanych, będzie kontrolował autokar przed odjazdem. Zgłoszenia pod nr tel. 012-416 51 20,
- codzienne kontrole drogowe przeprowadzane będą w miejscach położonych na trasach prawdopodobnego przejazdu autobusów (droga krajowa nr 4, nr 7 i nr 75), w dniach i godzinach spodziewanego dużego natężenia ruchu (w tym godzinach wieczornych);
- jednym z głównych aspektów kontrolnych będzie czas pracy kierowców oraz stan techniczny autobusów;
- w czasie kontroli autobusów przeprowadzane będą badania trzeźwości kierowców;
- planuje się rozpoczęcie kontroli w siedzibach przedsiębiorstw przewozowych

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

Państwowa Straż Pożarna w województwie małopolskim przeprowadza kontrole i kwalifikuje obiekty, w których ma być organizowany wypoczynek dzieci i młodzieży.
Warunkiem dopuszczenia obiektu przez Kuratorium do wypoczynku dzieci i młodzieży jest uzyskanie pozytywnej opinii komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej. Pozytywnie, bez uwag, dopuszczono 304 obiekty. Usterki, których usunięcie warunkuje możliwość wykorzystania obiektu do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, stwierdzono w 57 obiektach. Najczęściej spotykanym uchybieniem (44 przypadki) było przekroczenie długości dojścia ewakuacyjnego wymaganego przepisami o ponad 100%. Sytuacja taka stwarza zagrożenie życia ludzi, dlatego z kwalifikacji zostały wyłączone w tych budynkach, te kondygnacje i te pomieszczenia, w których ta nieprawidłowość występuje. Po analizie materiałów z pięciu ostatnich lat, stwierdzono, że usterki, których usunięcie warunkuje możliwość wykorzystania obiektu do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, stwierdzano średnio w około od 10% do 15% placówkach (w ubiegłym roku 47 obiektów).
PSP będą przeprowadzać kontrole w bazach wypoczynkowych w trakcie turnusów. Szczególnie sprawdzeniu podlegać będą te obiekty, które uzyskały opinię pozytywną z uwagami.
bezpieczne wakacje miller
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj